Debt Collections Handbook Croatia 2018

Príručka vymáhania pohľadávok

 • Chorvátsko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Všeobecný hospodársky,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

24 sep 2018

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Croatia.

Amicable collections

General information

 

 

 

 

 

 

As professionals in collection, Atradius Collections is in a position to provide first-class services and individual treatment and analysis of each case in order to successfully recover overdue debts. Our activity is based on checking debtors and taking appropriate action with regard to their existing financial situations and ability to pay. Our debt collection activities consist of:

 • Checking debtors’ circumstances
 • Delivering written reminders
 • Making telephone calls
 • Undertaking personal visits.

It is widely known that, with regard to late payments, the efficiency of debt collections depends upon timely and appropriate action. The longer the creditor waits before deciding to act, the lower the chance that the debt will be recovered.

Interest

The Croatian business culture is not to pay interest fees, so it is difficult to obtain payment using amicable processes. If, however, the debtor has agreed to pay the interest by prior agreement or negotiation, the client has to issue an invoice for the amount of interest, based on an appropriate interest calculation.

Debt collection costs

The potential for requesting payment of debt collection costs varies from case to case. Atradius Collections, as an agency, always quotes the debt collection costs in the first reminder, but usually we collect only the claim amount. There are some cases where the costs are collected, but the number of such cases is very low. When a client insists on payment of such costs, we are asked by the debtor to provide the invoice regarding that issued by the creditor. Based on that invoice, the payment should be received.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Croatia's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures
 • Motion for execution or lawsuit
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken debt collections in Croatia:

 

 

Download Debt Collections Handbook Croatia now!

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.