Market Monitor - Chemicals performance - Turkey

Trhový prieskum

  • Turecko
  • Chemikálie / Farmácia

01 jún 2015

There are positive signs for the Turkish chemicals industry. In 2015, the chemicals sector is expected to grow driven by increasing demand and the positive effects of the lower oil prices.

Market performance at a glance 

Turkey

  • The Turkish chemicals sector is expected to grow in 2015, driven by increasing demand. Lower oil prices have a positive effect on industry performance.
  • However, the sector is structurally vulnerable due to its dependency on export markets and foreign exchange volatility.
  • The overall indebtedness of businesses is high in this sector, but banks are generally willing to provide loans to the chemicals industry.
  • The average payment duration in the Turkish chemicals industry is 120 days. The number of payment delays and insolvency cases is low, and no increase is expected in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance for the Turkish chemicals sector is currently relaxed.

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.