Market Monitor - Construction industry - Japan

Trhový prieskum

  • Japonsko
  • Stavebníctvo

19 feb 2015

Problems remain in the building sectors of most of the countries covered in this issue of the Market Monitor. Consequently, the outlook for the construction industry in 2015 remains muted.

Market performance at a glance

Japan

  • The general outlook for the Japanese construction sector is positive as the industry benefits from an increase in public works and credit easing measures by the government.
  •  Construction insolvencies decreased 18% year-on-year in 2014  are expected to level off in 2015.
  • There was no increase in payment delays in 2014, and we expect no increase in 2015.
  • That said, construction businesses face some difficulties due to a lack of workforce, leading to higher labour costs.
  • Another issue is rising material prices due to the depreciation of the Yen.
  • Smaller construction businesses with weak financials could face some difficulties in 2015.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.