Market Monitor - Construction industry - Turkey

Trhový prieskum

  • Turecko
  • Stavebníctvo

19 feb 2015

Problems remain in the building sectors of most of the countries covered in this issue of the Market Monitor. Consequently, the outlook for the construction industry in 2015 remains muted.

Market performance at a glance

Turkey

  • Turkish construction growth slowed to 2.9% in Q3 of 2014.
  • International projects of Turkish builders decreased due to the on-going conflicts in Iraq and Syria and the downturn in Russia.
  • In 2015 investment in public construction is expected to increase ahead of the June general elections and due to some large infrastructure projects.
  • Despite persistent growth, risks in the construction sector are increasing as many businesses are highly indebted and non-performing loans are rising.
  • High interest rates hampering business performance.
  • Bankruptcy protection requests are increasing.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.