Market Monitor - Focus op de voedingssector - Rusland

Trhový prieskum

 • Rusko
 • Gastro

17 dec 2015

Prijzen van voeding zijn toegenomen en lokale productie is gegroeid om slabakkende import op te vangen.

Marktprestaties in een oogopslag

 • De economische recessie, de depreciatie van de roebel en het Russische verbod op de invoer van landbouw- en voedingsproducten hebben de binnenlandse voedingssector hard getroffen, met name de vis-, vlees- en zuivelindustrie. De voedselprijzen zijn gestegen en de lokale productie is opgevoerd om de weggevallen invoer te vervangen.
   
 • Veel voedingsbedrijven hebben hun winstmarges de afgelopen 12 maanden zien krimpen. Verwacht wordt dat deze negatieve trend in 2016 zal aanhouden. Russische levensmiddelenbedrijven hebben over het algemeen een hoge schuldgraad en worden nu geconfronteerd met stijgende kosten voor externe financiering. De banken zijn doorgaans wel bereid om kredieten te verstrekken aan foodretailers, maar stellen zich restrictiever op ten aanzien van groothandelaren en importgerelateerde segmenten.
   
 • In de Russische voedingsindustrie worden facturen na gemiddeld 15 tot 40 dagen betaald, afhankelijk van de producten. Het aantal gevallen van betalingsachterstand, niet-betaling en insolventie is de afgelopen zes maanden sterk toegenomen, vooral bij importeurs en distributeurs van vis, vlees en zuivelproducten. Hoewel de verwachting is dat de insolventiecijfers op jaarbasis niet verder zullen verslechteren in 2016, zal het aantal gevallen van niet-betaling en bedrijfsfaillissementen hoog blijven.
   
 • De grootste binnenlandse foodretailers zijn verder gegroeid en hebben over het algemeen niet te lijden onder de sancties. Sommige grote Russische verticaal geïntegreerde agrarische holdings hebben de afgelopen 18 maanden mooie groeicijfers laten zien door in te spelen op mogelijkheden die de overheid hen biedt en door te profiteren van het Russische verbod op de invoer van Europese landbouwproducten. De consolidatie in de Russische levensmiddelenmarkt zet zich voort, waarbij grote nationale voedingswinkelketens regionale spelers en groothandelaren verdringen.
   
 • Ons risicoacceptatiebeleid blijft restrictief ten aanzien van de vleesindustrie, de zuivelsector en vooral het segment groenten en fruit. Wel zijn we iets minder restrictief ten aanzien van bepaalde bedrijven in het foodretailsegment.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.