Market Monitor - Focus op de voedingssector- Ierland

Trhový prieskum

 • Írsko
 • Gastro

17 dec 2015

De Ierse voedingssector heeft geprofiteerd van de zwakkere euro, de heropflakkering van de Ierse economie en groeiend consumentenvertrouwen.

Marktprestaties in een oogopslag

 • De exportgerichte Ierse foodsector ziet de vraag naar zijn producten toenemen. De bedrijven in de sector profiteren van de zwakkere euro (voornamelijk ten opzichte van het Britse pond), wat een belangrijke reden is waarom de winstmarges zijn gestegen en de komende maanden naar verwachting verder zullen stijgen, met name in de subsector vlees. In eigen land profiteert de sector van de opleving van de Ierse economie en het groeiende consumentenvertrouwen.
   
 • Voor het Ierse zuivelsegment hebben de recente afschaffing van de Europese melkquota en de scherp dalende melkprijzen geleid tot een daling van de marges op korte termijn en tot het uitstellen van investeringsprogramma's. Maar op lange termijn zal de afschaffing naar verwachting nieuwe kansen bieden voor Ierse zuivelbedrijven.
   
 • De sector heeft nog altijd te lijden onder het feit dat er tijdens de recessiejaren te weinig is geïnvesteerd. De banken verstrekken nog steeds niet genoeg kredieten aan de sector, maar de situatie is aan het verbeteren.
   
 • De afgelopen 12 maanden was het betalingsgedrag in deze sector zeer goed. Het aantal gevallen van betalingsachterstand, niet-betaling en insolventie is erg laag en voor de komende maanden wordt geen verslechtering verwacht.
   
 • Gezien de algemeen gunstige situatie wat het kredietrisico betreft en gelet op de goede bedrijfsvooruitzichten blijft ons risicoacceptatiebeleid open ten aanzien van voedselproducenten en foodretailers in het algemeen. We zijn iets voorzichtiger in het segment groenten en fruit omdat sommige bedrijven zeer lage marges hebben met blootstellingen die hun eigen vermogen overschrijden.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.