Pripojte sa k svojmu účtu pomocou telefónu, e-mailu alebo prostredníctvom on-line služieb.

Prečítajte si viac o tom, ako Atradius pracuje v rámci vládnych pokynov COVID-19.

Poistenie pohľadávok

Čo je poistenie pohľadávok?

Poistenie pohľadávok slúži ako nástroj na zníženie finančných strát z titulu neuhrádzania faktúr, či už obchodujete na lokálnom alebo medzinárodnom trhu. Atradius ponúka nielen poistnú ochranu, ale zároveň sa snaží o optimálizaciu rizika, podporu Vášho rastu a poskytovanie odborných znalostí o aktuálnych, či potenciálnych partneroch.

Prečítajte si viac o poistení pohľadávok !

Atradius Annual Report Cover 2016

Produkty

Lokálne poistenie pohľadávok

Produkt zostavený tak, aby spoľahlivo dokázal riadiť riziká Vášho podnikania.

Atradius insights

Dômyselná on-line platforma obchodného spravodajstva: "Atradius Insights". Tento nástroj stanovuje nové meradlá úverového poistenia v oblasti riadenia pohľadávok.

Nadnárodné spoločnosti

Poistenie Atradius Global bolo vytvorené pre nadnárodné spoločnosti a chápe Vaše obchodovanie ako celok.

Inkaso pohľadávok

Nehľadiac na to, kde sa nachádzate Vy alebo Váš dlžník, pomôžeme Vám vymôcť Vaše nezaplatené faktúry v akejkoľvek krajine, časovej zóne, mene alebo jazyku.

Informácie o materskej spoločnosti

Zriaďovateľ

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,
so sídlom Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid, Španielsko
akciová spoločnosť, zap. v v Obchodnom registri v Madride, vl. č. M-171.144, jednajúca na Slovensku prostredníctvom:
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,
pobočka poisťovne z iného členského štátu,
so sídlom Rajská 7, 811 08 Bratislava, registrovaná u OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel Po, vl.č. 3679/B, IČO: 50617168

 

Amsterdam Office Entrance

Ako s vami spolupracujeme

Veríme, že dávame našim klientom viac ako dokonalosť produktov a inovácií. Naše obchodovanie je postavené na poskytovaní tej najlepšej úrovne podpory a komunikácie.

Tomáš Mezírka

Tomáš Mezírka

Country Manager

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Tomáš Mezírka bol menovaný do funkcie riaditeľa pobočky Atradius na Slovensku v roku 2006. Je zodpovedný za rozvoj Atradius na slovenskom trhu vrátane strategického riadenia a koordinácie lokálneho tímu. Do jeho pôsobnosti patrí ako získavanie nových a rozvoj spolupráce u existujúcich zákazníkov, tak aj rozvoj alternatívnych distribučných kanálov.

Pred vyslaním na Slovensko pôsobil Tomáš ako obchodný manažér a následne obchodný riaditeľ v Atradius Česká republika od roku 2001 (do r. 2004 v sekcii poistenie pohľadávok spol. Gerling). V oblasti obchodných informácií a pohľadávok sa pohybuje od r. 1994, kedy pôsobil v rôznych funkciách v spoločnosti Creditreform v Nemecku a Českej republike.

Ivana Brtáňová

Ivana Kukumbergová

Head of customer service

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Ivana Brtáňová začala pracovať v spoločnosti Atradius v roku 2005 ako Account Manager – starostlivosť o klienta. Od roku 2007 pôsobí na pozícii Director of customer service, kde je zodpovednou osobou za oddelenie klientského servisu. Zároveň je súčasťou klientského servisu pre nadnárodné spoločnosti.

Ivana participuje  aj na interných projektoch, ktoré sú prioritne zamerané na klienta a zjednodušovanie a zrýchľovanie servisu klientovi.

Lenka Bušková

Lenka Buskova

Account Manager

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Lenka Bušková začala pracovať v spoločnosti Atradius v roku 2020 ako Account Manager.  Je zodpovedná za  starostlivosť o klientov, udržiava a rozvíja  existujúce vzťahy spoločnosti s klientmi.

Matúš Mráz

Matúš Mráz

Sales Manager

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko).

Matúš Mráz pôsobí vo funkcii Sales Manager od roku 2016. Je zodpovedný za priamy obchod Atradius na slovenskom trhu - akvizícia nových zákazníkov, vrátane spolupráce s maklérskymi spoločnosťami.
 

Igor Machala

Igor Machala

Sales Manager

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Igor Machala pôsobí vo funkcii Sales Managera od roku 2017. V spoločnosti Atradius je zodpovedný za priamy predaj  poistenia pohľadávok v pridelenom regióne na slovenskom trhu - akvizícia nových zákazníkov. Zároveň rozvíja spoluprácu s maklérskymi spoločnosťami.

Ján Rakár

Ján Rakár

Risk Manager

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Ján Rakár pôsobí na pozícii Risk Manager pre Českú republiku a Slovensko. V spoločnosti Atradius pracuje na oddelení rizík viac ako desať rokov.

Medzi jeho hlavné priority patrí zvýšenie efektivnostia a kvality upisovania rizík a zároveň podpora obchodných aktivít poisťovne v regióne.

Elena Fabianová

Elena Fabianová

Senior Underwriter

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Elena Fabianová pracuje v spoločnosti Atradius na Slovensku od roku 2016 na pozícii Senior Underwriter – upisovateľ poistných rizík. Je zodpovedná za správu poistenej expozície u prideleného portfólia slovenských a niektorých českých spoločností. Elena sa presunula na Slovensko z Atradius Česká republika, kde začala pracovať ako Underwriter v roku 2014. Svoje prvé pracovné skúsenosti v Atradius však nabrala na pracovných stážach v Poľsku a vo Veľkej Británii.

Martin Mandík

Martin Mandík

Underwriter

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko).

Martin Mandík začal pracovať v spoločnosti Atradius v roku 2018 ako Underwriter – upisovateľ poistných rizík. Je zodpovedný za správu poistenej expozície u prideleného portfólia slovenských a českých spoločností.

Silvia Poliaková

Silvia Poliaková

Senior Accountant

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Silvia Poliaková začala pracovať v spoločnosti Atradius v roku 2018 ako Senior Accountant.  Je zodpovedná za financie a účtovníctvo slovenskej pobočky, zabezpečuje kooperáciu s regionálnou kanceláriou v Nemecku a audítormi.

Publikácie

Barometer platobnej morálky na Slovensku 2020

Barometer platobnej morálky

  • Slovensko
  • Poľnohospodárstvo,
  • Chemikálie / Farmácia,

25 nov 2020

Credit insurance

Optimizmus lokálnej ekonomiky väčší ako globálny výhľad na rok 2021

Kontaktujte nás

Meno: Obchodné oddelenie
Tel: +421 2 3233 6322/24
Email: info.sk@atradius.com

Zaujali Vás naše produkty v rámci poistenia pohľadávok? Neváhajte nás kontaktovať na vyššie uvedenom tel. čísle alebo nám zašlite vyplnený dotazník prostredníctvom emailu. POSLAŤ DOTAZNÍK