"97% opýtaných zákazníkov by odporučilo Atradius iným organizáciám"

TechValidate, nezávislý výskum

Poistenie pohľadávok

Čo je poistenie pohľadávok?

Poistenie pohľadávok slúži ako nástroj na zníženie finančných strát z titulu neuhrádzania faktúr, či už obchodujete na lokálnom alebo medzinárodnom trhu. Atradius ponúka nielen poistnú ochranu, ale zároveň sa snaží o optimálizaciu rizika, podporu Vášho rastu a poskytovanie odborných znalostí o aktuálnych, či potenciálnych partneroch.

Prečítajte si viac o poistení pohľadávok !

Atradius Annual Report Cover 2016

Produkty

Lokálne poistenie pohľadávok

Produkt zostavený tak, aby spoľahlivo dokázal riadiť riziká Vášho podnikania.

Atradius insights

Dômyselná on-line platforma obchodného spravodajstva: "Atradius Insights". Tento nástroj stanovuje nové meradlá úverového poistenia v oblasti riadenia pohľadávok.

Globálne poistenie pohľadávok

Poistenie Atradius Global bolo vytvorené pre nadnárodné spoločnosti a chápe Vaše obchodovanie ako celok.

Inkaso pohľadávok

Nehľadiac na to, kde sa nachádzate Vy alebo Váš dlžník, pomôžeme Vám vymôcť Vaše nezaplatené faktúry v akejkoľvek krajine, časovej zóne, mene alebo jazyku.

Informácie o materskej spoločnosti

Zriaďovateľ

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,
so sídlom Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid, Španielsko
akciová spoločnosť, zap. v v Obchodnom registri v Madride, vl. č. M-171.144, jednajúca na Slovensku prostredníctvom:
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,
pobočka poisťovne z iného členského štátu,
so sídlom Rajská 7, 811 08 Bratislava, registrovaná u OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel Po, vl.č. 3679/B, IČO: 50617168

 

Amsterdam Office Entrance

Ako s vami spolupracujeme

Veríme, že dávame našim klientom viac ako dokonalosť produktov a inovácií. Naše obchodovanie je postavené na poskytovaní tej najlepšej úrovne podpory a komunikácie.

Tomáš Mezírka

Tomáš Mezírka

Country Manager

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Tomáš Mezírka bol menovaný do funkcie riaditeľa pobočky Atradius na Slovensku v roku 2006. Je zodpovedný za rozvoj Atradius na slovenskom trhu vrátane strategického riadenia a koordinácie lokálneho tímu. Do jeho pôsobnosti patrí ako získavanie nových a rozvoj spolupráce u existujúcich zákazníkov, tak aj rozvoj alternatívnych distribučných kanálov.

Pred vyslaním na Slovensko pôsobil Tomáš ako obchodný manažér a následne obchodný riaditeľ v Atradius Česká republika od roku 2001 (do r. 2004 v sekcii poistenie pohľadávok spol. Gerling). V oblasti obchodných informácií a pohľadávok sa pohybuje od r. 1994, kedy pôsobil v rôznych funkciách v spoločnosti Creditreform v Nemecku a Českej republike.

Publikácie

Barometer platobnej morálky na Slovensku 2017

Barometer platobnej morálky

  • Slovensko
  • Poľnohospodárstvo,
  • Automotive / Doprava,

23 máj 2017

Past due B2B receivables in Slovakia

Percento pohľadávok po splatnosti na Slovensku v B2B sa znížilo na 41,5% v roku 2017 oproti 48% v roku 2016.

Kontaktujte nás

Meno: Obchodné oddelenie
Tel: +421 2 3233 6322/24
Email:

Zaujali Vás naše produkty v rámci poistenia pohľadávok? Neváhajte nás kontaktovať na vyššie uvedenom tel. čísle alebo nám zašlite vyplnený dotazník prostredníctvom emailu. POSLAŤ DOTAZNÍK

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.