360º správa pohľadávok

Bezpečný rast vďaka rozsiahlej ochrane pred nezaplatenými pohľadávkami

Poistenie pohľadávok

Čo je poistenie pohľadávok?

Poistenie pohľadávok slúži ako nástroj na zníženie finančných strát z titulu neuhrádzania faktúr, či už obchodujete na lokálnom alebo medzinárodnom trhu. Atradius ponúka nielen poistnú ochranu, ale zároveň sa snaží o optimálizaciu rizika, podporu Vášho rastu a poskytovanie odborných znalostí o aktuálnych, či potenciálnych partneroch.

Prečítajte si viac o poistení pohľadávok !

Atradius Annual Report Cover 2016

Produkty

Lokálne poistenie pohľadávok

Produkt zostavený tak, aby spoľahlivo dokázal riadiť riziká Vášho podnikania.

Atradius insights

Dômyselná on-line platforma obchodného spravodajstva: "Atradius Insights". Tento nástroj stanovuje nové meradlá úverového poistenia v oblasti riadenia pohľadávok.

Nadnárodné spoločnosti

Poistenie Atradius Global bolo vytvorené pre nadnárodné spoločnosti a chápe Vaše obchodovanie ako celok.

Inkaso pohľadávok

Nehľadiac na to, kde sa nachádzate Vy alebo Váš dlžník, pomôžeme Vám vymôcť Vaše nezaplatené faktúry v akejkoľvek krajine, časovej zóne, mene alebo jazyku.

Informácie o materskej spoločnosti

Zriaďovateľ

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,
so sídlom Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid, Španielsko
akciová spoločnosť, zap. v v Obchodnom registri v Madride, vl. č. M-171.144, jednajúca na Slovensku prostredníctvom:
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros,
pobočka poisťovne z iného členského štátu,
so sídlom Rajská 7, 811 08 Bratislava, registrovaná u OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel Po, vl.č. 3679/B, IČO: 50617168

 

Amsterdam Office Entrance

Ako s vami spolupracujeme

Veríme, že dávame našim klientom viac ako dokonalosť produktov a inovácií. Naše obchodovanie je postavené na poskytovaní tej najlepšej úrovne podpory a komunikácie.

Tomáš Mezírka

Tomáš Mezírka

Country Manager

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Tomáš Mezírka bol menovaný do funkcie riaditeľa pobočky Atradius na Slovensku v roku 2006. Je zodpovedný za rozvoj Atradius na slovenskom trhu vrátane strategického riadenia a koordinácie lokálneho tímu. Do jeho pôsobnosti patrí ako získavanie nových a rozvoj spolupráce u existujúcich zákazníkov, tak aj rozvoj alternatívnych distribučných kanálov.

Pred vyslaním na Slovensko pôsobil Tomáš ako obchodný manažér a následne obchodný riaditeľ v Atradius Česká republika od roku 2001 (do r. 2004 v sekcii poistenie pohľadávok spol. Gerling). V oblasti obchodných informácií a pohľadávok sa pohybuje od r. 1994, kedy pôsobil v rôznych funkciách v spoločnosti Creditreform v Nemecku a Českej republike.

Ivana Brtáňová

Ivana Kukumbergová

Head of customer service

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Ivana Brtáňová začala pracovať v spoločnosti Atradius v roku 2005 ako Account Manager – starostlivosť o klienta. Od roku 2007 pôsobí na pozícii Director of customer service, kde je zodpovednou osobou za oddelenie klientského servisu. Zároveň je súčasťou klientského servisu pre nadnárodné spoločnosti.

Ivana participuje  aj na interných projektoch, ktoré sú prioritne zamerané na klienta a zjednodušovanie a zrýchľovanie servisu klientovi.

Lenka Bušková

Lenka Buskova

Account Manager

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Lenka Bušková začala pracovať v spoločnosti Atradius v roku 2020 ako Account Manager.  Je zodpovedná za  starostlivosť o klientov, udržiava a rozvíja  existujúce vzťahy spoločnosti s klientmi.

Igor Machala

Igor Machala

Sales Manager

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Igor Machala pôsobí vo funkcii Sales Managera od roku 2017. V spoločnosti Atradius je zodpovedný za priamy predaj  poistenia pohľadávok v pridelenom regióne na slovenskom trhu - akvizícia nových zákazníkov. Zároveň rozvíja spoluprácu s maklérskymi spoločnosťami.

Michal Tvarožek

Michal Tvarožek

Sales Manager

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko).

Michal Tvarožek začal pracovať na pozícii Sales Managera v roku 2023. Je súčasťou spoločného cieľu a to ochrániť spoločnosti pred neuhradením obchodných záväzkov. Pomáhať spoločnostiam s efektívnou správou a riadením pohľadávok. Pomocou aktualizovaných ekonomických informácii nasmerovať klienta k rastu, či už na lokálnom alebo globálnom trhu.

Ján Rakár

Ján Rakár

Risk Manager

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Ján Rakár pôsobí na pozícii Risk Manager pre Českú republiku a Slovensko. V spoločnosti Atradius pracuje na oddelení rizík viac ako desať rokov.

Medzi jeho hlavné priority patrí zvýšenie efektivnostia a kvality upisovania rizík a zároveň podpora obchodných aktivít poisťovne v regióne.

Elena Fabianová

Elena Fabianová

Senior Underwriter

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Elena Fabianová pracuje v spoločnosti Atradius na Slovensku od roku 2016 na pozícii Senior Underwriter – upisovateľ poistných rizík. Je zodpovedná za správu poistenej expozície u prideleného portfólia slovenských a niektorých českých spoločností. Elena sa presunula na Slovensko z Atradius Česká republika, kde začala pracovať ako Underwriter v roku 2014. Svoje prvé pracovné skúsenosti v Atradius však nabrala na pracovných stážach v Poľsku a vo Veľkej Británii.

Martin Mandík

Martin Mandík

Underwriter

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko).

Martin Mandík začal pracovať v spoločnosti Atradius v roku 2018 ako Underwriter – upisovateľ poistných rizík. Je zodpovedný za správu poistenej expozície u prideleného portfólia slovenských a českých spoločností.

Silvia Poliaková

Silvia Poliaková

Senior Accountant

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Silvia Poliaková začala pracovať v spoločnosti Atradius v roku 2018 ako Senior Accountant.  Je zodpovedná za financie a účtovníctvo slovenskej pobočky, zabezpečuje kooperáciu s regionálnou kanceláriou v Nemecku a audítormi.

Kontaktujte nás

Meno: Obchodné oddelenie
Tel: +421 2 3233 6322/24
Email: info.sk@atradius.com

Zaujali Vás naše produkty v rámci poistenia pohľadávok? Neváhajte nás kontaktovať na vyššie uvedenom tel. čísle alebo nám zašlite vyplnený dotazník prostredníctvom emailu. POSLAŤ DOTAZNÍK

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..