Koronavírus COVID-19

Pripojte sa k svojmu účtu pomocou telefónu, e-mailu alebo prostredníctvom on-line služieb.

Vážení obchodní partneri,

pred niekoľkými dňami Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nazvala šírenie koronavírusu pandémiou. Vláda SR vydala niekoľko uznesení pre ochranu pred ďalším šírením koronavírusu. Radi by sme Vás v tejto ťažkej situácii ubezpečili, že sme pripravení poskytnúť Vám maximálnu podporu. Naše obchodné operácie pokračujú bez zmeny na všetkých miestach a vo všetkých oddeleniach.

Za účelom ochrany svojich zamestnancov sa správna rada Atradius rozhodla, že naši zamestnanci môžu pracovať z domu do ďalšieho odvolania. Týmto spôsobom zaručujeme našim zamestnancom najlepšiu možnú ochranu. Sme Vám k dispozícii na diaľku a to prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

Prajeme Vám a Vašim zamestnancom a rodinám všetko dobré v tejto ťažkej dobe.
 
S pozdravom

Tím Atradius

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.