História

V roku 2015 sme oslavovali 90. výročie, čo je kľúčový míľnik v našej histórii podporovania globálneho podnikania.

V auguste 2003 bol predstavený nový názov Atradius, ktorý nahradil pôvodnú obchodnú značku Gerling NCM. Spoločnosť Gerling NCM, ktorá mala vedúce postavenie na celosvetovom trhu v úverovom poistení a úverového manažmentu, bola založená v roku 2001 prostredníctvom fúzie nemeckej skupiny poisťovní pohľadávok Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherung (Gerling Credit) a holandskej poisťovni pohľadávok Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM). Táto výmena obchodnej značky bola dokončená 5. januára 2004.

Skupina Gerling ako akcionár bola v tom čase nahradená poprednými medzinárodnými finančnými inštitúciami zahrňujúc Swiss Re a Deutsche Bank, Sal. Oppenheim, Seguros Catalana Occidente, ktorá je poprednou španielskou a štvrtou najväčšou medzinárodnou poisťovňou pohľadávok.

25. januára 2008 Atradius opätovne vstúpil medzi vyššiu obchodnú úniu spojením sa s Crédito y Caución a tým posilnil svoju pozíciu na globálnom trhu v poistení pohľadávok.

Atradius – viac ako 90 rokov skúseností

Atradius bol pôvodne založený v Holandsku v roku 1925 ako NCM. NCM bola prvá spoločnosť na svete, ktorá poskytovala poistenie pohľadávok. V tom čase bola spoločnosť vytvorená s cieľom zlepšovať podmienky obchodu firmám v Holandsku. Tento obchodný plán bol posilnený v roku 1932 kedy sa obchodným partnerom NCM stala holandská vláda, aby poskytovali exportné úverové služby pre holandské spoločnosti v mene Holandského štátu. Táto spolupráca medzi Atradiusom a Holandským štátom pretrváva dodnes.

V Nemecku siahajú korene spoločnosti Atradius k spoločnosti Gerling Credit, ktorá bola založená v roku 1954 ako divízia pre poskytovanie poistenia pohľadávok skupiny Gerling. Spoločnosť Gerling Credit pôsobil výhradne z Nemecka až do roku 1962, kedy otvoril svoju prvú medzinárodnú pobočku vo Švajčiarsku. Gerling Credit bol prvým súkromným poskytovateľom poistenia pohľadávok, ktorý poskytoval ochranu exportných úverov.

V Španielsku založená spoločnosť Crédito y Caución, ktorá vznikla v roku 1929 sa stala dominantnou poisťovňou v oblasti úverových služieb a poprednou poisťovacou spoločnosťou pre Iberský poloostrov.

Internacionalizácia


Nadnárodnosť podnikania a obchodovania v priebehu druhej polovice 20. storočia dokonale vyhovovala obchodnej politike oboch spoločností NCM a Gerling Credit, kedy vďaka rýchlemu rozvoju medzinárodného obchodu obe spoločnosti rýchlo rástli a prosperovali. Keď táto medzinárodnosť podnietila upevnenie odvetvia úverového poistenia, obe spoločnosti sa stali vedúcimi akvizitérmi medzi poistením pohľadávok a ich vymáhaním. Spoločnosť Crédito y Caución vybudovaná na španielských koreňoch sa zamerala na španielsky a portugalský trh. Všetky tri stratégie sa postarali o silný rast spoločnosti.

V roku 2001 sa cesty spoločnosti NCM a Gerling Credit stretli a vytvorili Gerling NCM. Spoločnosť Crédito y Caución sa stala súčasťou skupiny Atradius v roku 2008. Atradius je momentálne jednou z najväčších celosvetových organizácií poskytujúcich poistenie pohľadávok a vo svojich 160 pobočkách v 50 krajinách sveta ponúka služby úverového poistenia a riadenia rizík.

Súvisiaci obsah

Zodpovednosť spoločnosti

Ako spoločnosť, ktorej úlohou je zabezpečenie úspešného obchodu, je ekonomické hľadisko našou najväčšou zodpovednosťou. Obchod je nevyhnutný pre svetový ekonomický vývoj .

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.