Informácie pre akcionárov

Atradius N.V. je súkromná spoločnosť, ktorá je úplne vo vlastníctve spoločnosti Grupo Catalana Occidente, S.A. a spoločnosti Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Nižšie uvedené spoločnosti sú akcionármi spoločnosti Atradius N.V.. Ich podiely sú vyjadrené v grafe v percentách z celkového počtu podielov vydaných k 27.04.2012.

 

Shareholder information

 

O našich akcionároch

  • Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, SL (Grupo cyc) je najvýznamnejší holdingový akcionár (73,84%) vlastnený Grupo Catalana Occidente.
  • Grupo Catalana Occidente S.A. (GCO) je priamo alebo nepriamo materská spoločnosť skupiny poisťovní. GCO je kótovaná na burze v Barcelone a Madride.

GCO má 83,20% obchodný podiel v Atradius N.V., z čoho je 35,77% vlastnených priamo a 47,43% vlastnených nepriamo prostredníctvom holdingovej spoločnosti Grupo cyc.

Súvisiaci obsah

Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.