Kľúčové fakty a čísla

Sme jednou z najväčších poisťovní pohľadávok, poskytovateľom zaisťovacích služieb a vymáhania pohľadávok s prítomnosťou na každom kontinente.

Atradius náhľad

  • Pôsobíme celosvetovo vo viac ako 50 krajinách na celej zemeguli
  • Máme medzinárodný a viacjazyčný tím zamestnancov s viac ako 3.500 ľuďmi
  • Náš celkový obrat presahuje 2.5 miliardy EUR
  • Rating našej finančnej sily bol potvrdený ratingovými agentúrami A.M. Best ako A (excelentný), tz. so stabilným výhľadom a Moody’s ako A1 so stabilným výhľadom.

Svetový líder v inováciách a zameranie na klienta

Nami poskytované služby popri poistení pohľadávok nás robia jedinečnými. Propagujeme prehľadnosť, aby naše zmluvy boli jasné, zrozumiteľné a ľahko dostupné. Okrem toho rozvíjame trvalé vzťahy, budované na jasnom porozumení Vašich obchodných potrieb.

  • 95% našich globálnych klientov s nami zostáva – dôvodom je, že náš tím sa zaväzuje ku Kódexu služieb a buduje silné väzby postavené na transparentnosti a dôvere zverenej account managerovi.
  • Sme jedna spoločnosť a jeden tím – naša spoločná ambícia, ktorú s Vami ako klientmi máme, je umožniť Vám rast a maximalizáciu obchodných príležitostí a byť jednotkou na trhu.
  • Investujeme do systému, ktorý Vám prináša výhody – vývojom nástrojov na zlepšenie riadenia Vášho portfólia s Vašou spoluprácou.

Súvisiaci obsah

Rating finančnej sily

Rating našej spoločnosti bol potvrdený ratingovou agentúrou A.M. Best na úrovni "A" (Excelentný) so stabilným výhľadom a agentúrou Moodys na úrovni "A1" so stabilným výhľadom.

Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..