Kľúčové fakty a čísla

Sme jednou z najväčších poisťovní pohľadávok, poskytovateľom zaisťovacích služieb a vymáhania pohľadávok s prítomnosťou na každom kontinente.

Atradius náhľad

  • Sme prítomní v 160 pobočkách vo viac ako 50 krajinách v rámci celého sveta
  • Náš medzinárodný a viacjazyčný tím ľudí je v počte 3.700
  • Náš celkový obrat presahuje 2 miliardy EUR
  • Poskytujeme našim klientom prístup k informáciám o 240 miliónoch spoločností celosvetovo. Rating našej finančnej stability bol udelený ratingovými agentúrami A.M. Best ako A (Excelentný), tz. so stabilným výhľadom a Moody’s ako A2 s negatívnym výhľadom.

Svetový líder v inováciách a zameranie na klienta

Nami poskytované služby popri poistení pohľadávok nás robia jedinečnými. Propagujeme prehľadnosť, aby naše zmluvy boli jasné, zrozumiteľné a ľahko dostupné. Okrem toho rozvíjame trvalé vzťahy, budované na jasnom porozumení Vašich obchodných potrieb.

  • 93% našich globálnych klientov s nami zostáva – dôvodom je, že náš tím sa zaväzuje ku Kódexu služieb a buduje silné väzby postavené na transparentnosti a dôvere zverenej account managerovi.
  • Sme jedna spoločnosť a jeden tím – naša spoločná ambícia, ktorú s Vami ako klientmi máme, je umožniť Vám rast a maximalizáciu obchodných príležitostí a byť jednotkou na trhu.
  • Investujeme do systému, ktorý Vám prináša výhody – vývojom nástrojov na zlepšenie riadenia Vášho portfólia s Vašou spoluprácou.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.