Kontakt pre média

Regionálne kontakty pre komunikáciu s médiami. Ak máte otázky k tlačovým správam alebo k publikáciám zverejneným spoločnosťou Atradius, vyhľadajte si správne kontakty na nášho mediálneho zástupcu.

Naši miestni tlačoví hovorcovia, poverení na komunikáciu s miestnymi verejnými médiami, sú tu pre Vás, aby Vám odpovedali na všetky Vaše mediálne otázky. V prípade záujmu ich, prosím, kontaktujte.

Tomáš MezírkaTomáš Mezírka

Vedúci organizačnej zložky

tel.:       +421 2 323 363 33
mob.:   +421 (0) 915 771 168
e-mail: tomas.mezirka@atradius.com

Rajská 7
811 08 Bratislava

Súvisiaci obsah

Videá

Naše vysoko kvalitné videá Vám umožnia nahliadnuť do našej práce. Získajte prehľad o našej činnosti a pozrite sa na jasné vysvetlenie poistenia pohľadávok.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.