Mapa rizík

The Risk Map gives an overview of the level of risk associated with countries worldwide. Risk ratings are based on a variety of political and economic factors gathered by our Economic Research Team.

The Atradius Risk Map is drawn from a range of sources and features the STAR rating system. This is a system devised by the Atradius Economic Research Team for assessing country risk, including different political and economic risks, or civil unrest and conflict.

Quarter 4 2023 political and economic risk focus

Costa Rica

Costa Rica has moved into the moderate risk category, reflecting the structural improvement of government finances following strict fiscal consolidation and sustained access to financing. The exchange rate has become more flexible and official reserves have strengthened, reducing transfer & convertibility risks.

The Gambia

The Gambia's economic outlook is positive, driven by a recovery in the tourism sector, fuelling greater investments in construction and infrastructure. We expect a successor IMF programme to begin this year, further improving public finances and boosting the growth outlook though the risk of social unrest persists.

Niger

Niger's economy is struggling under stringent internal sanctions imposed following the military coup last July. There's still no roadmap for an acceptable power transition, preventing the disbursement of IMF funds, increasing economic distress and security risks.

 

Country Risk Rating | Atradius Country Risk Map

 

 

 

Political and Economic Country risk

Companies that do business internationally rely on the stability of the business environment in the foreign country. Profits and investments can be vulnerable to adverse developments in this environment. These risks are broadly termed ‘country risk’. The level and change in country risk is, therefore, an important strategic and operational indicator for international companies.

Country risk covers a wide range of factors such as political developments, the risk of (armed) conflict and sovereign financial situation. These factors relate, for example, to regulatory changes, the risk of confiscation, civil unrest, war, currency controls and devaluations. Country risk takes into account a sovereign’s willingness and ability to pay and the impact of this on the ability of public or private entities to meet their cross-border payment obligations. Under our political risk cover contract, we provide cover against a subset of ‘country risk’ events. If you would like to learn more information about an individual market and their STAR rating, see our Country Reports. 

The Atradius STAR rating

STAR is the Atradius in-house political risk rating. STAR stands for Sovereign Transfer and Arbitrary Risk and represents a rating system for assessing country risk. The STAR rating is a summary measure of political risk relevant to the Atradius insurance contract and explicitly targets the impact on public or private entities with cross-border payment obligations.

Broadly speaking, the default triggers under an Atradius Political Risk Policy are classed as either Sovereign Transfer or Arbitrary Risk.

The STAR rating runs on a scale from 1 to 10, where 1 represents the lowest risk and 10 the highest risk. The 10 rating steps are aggregated into five broad categories to allow their interpretation in terms of credit quality. Starting from the most benign part of the quality spectrum, these categories range from ‘Low Risk’ to ‘Very High Risk’.

 

Contact us

All content on this page is subject to our Disclaimer, available here.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..