Mapa rizík

The Atradius Risk Map gives an overview of the level of risk associated with countries worldwide. It is based on data gathered by our Economic Research Team and focuses on a variety of factors.

The Atradius Risk Map is drawn from a range of sources and features the STAR rating system. This is a system devised by the Atradius Economic Research Team for assessing country risk, including different political and economic risks, or civil unrest and conflict.

Atradius Quarter 4 Country Risk Map 2020

Country risk

Companies that do business internationally rely on the stability of the business environment in the foreign country. Profits and investments can be vulnerable to adverse developments in this environment. These risks are broadly termed ‘country risk’. The level and change in country risk is, therefore, an important strategic and operational indicator for international companies.

Country risk covers a wide range of factors such as political developments, the risk of (armed) conflict and sovereign financial situation. These factors relate, for example, to regulatory changes, the risk of confiscation, civil unrest, war, currency controls and devaluations. Country risk takes into account a sovereign’s willingness and ability to pay and the impact of this on the ability of public or private entities to meet their cross-border payment obligations. Under our political risk cover contract, we provide cover against a subset of ‘country risk’ events. If you would like to learn more information about an individual market and their STAR rating, see our Country Reports. 

The Atradius STAR rating

STAR is the Atradius in-house political risk rating. STAR stands for Sovereign Transfer and Arbitrary Risk and represents a rating system for assessing country risk. The STAR rating is a summary measure of political risk relevant to the Atradius insurance contract and explicitly targets the impact on public or private entities with cross-border payment obligations.

Broadly speaking, the default triggers under an Atradius Political Risk Policy are classed as either Sovereign Transfer or Arbitrary Risk.

The STAR rating runs on a scale from 1 to 10, where 1 represents the lowest risk and 10 the highest risk. The 10 rating steps are aggregated into five broad categories to allow their interpretation in terms of credit quality. Starting from the most benign part of the quality spectrum, these categories range from ‘Low Risk’ to ‘Very High Risk’.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.