Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.

Atradius Výročná správa 2020 - Zvládanie a prekonávanie problémov

 

Atradius Annual Report 2020 - Surfer riding barrel | Atradius

Download the Atradius Annual Report 2020

V spoločnosti Atradius sa neustále snažíme o to, aby sme našim zákazníkom poskytovali tie najlepšie možné služby a aby sme boli všade tam, kde nás vo svojom obchodovaní potrebujú. Rok 2020 nám priniesol nové výzvy a postavil nás pred neľahké úlohy. Vzhľadom k tomu, že podniky boli po celom svete v mnohých prípadoch uzavreté, kľúč k úspechu pre nás predstavovali dodávky, flexibilita a naše inovácie. Predovšetkým vďaka našim neustálym investíciám do nových digitálnych platforiem a taktiež vďaka našej iniciatíve v oblasti digitalizácie dát, sme mohli splniť naše záväzky, ku ktorým sme sa zaviazali našim zákazníkom. A mohli sme byť stále s nimi - čo najbližšie ich podnikania, ale vo väčšine prípadov sme museli pracovať na diaľku.

Aj keď sme boli schopní poskytovať našim zákazníkom aj naďalej služby v špičkovej kvalite, pandémia si vybrala daň na globálnych trhoch, čo malo za následok pokles tržieb z predaja u našich zákazníkov a súčasne tiež pokles v našich celkových príjmoch za poistné a služby.

Príjem z predpísaného poistného bol v roku 2020 o 1,8% nižší, zatiaľ čo hrubé výdavky vzrástli o 21,8% a tiež programy vládneho zaistenie znamenali zvýšenie poistného postúpeného zaisťovateľom o 31,2%. Celkový výsledok z poistenia a služieb sa tým pádom znížil o 76,0% a konsolidovaný výsledok za rok 2020 o 80,6% na konečných 77,3 milióna eur, respektíve na 44,2 milióna eur. Naše pretrvávajúca podpora zameraná na plnenie potrieb u všetkých našich zákazníkov a zmluvných partnerov počas tohto búrlivého obdobia nám však opäť priniesla ďalšie vysoké percento miery udržanie našich zákazníkov 92,7% za rok 2020, za čo sme veľmi vďační.

Výhľad na rok 2021

V roku 2021 sa rast svetovej ekonomiky pravdepodobne bude pohybovať okolo hranice 5%. Táto pomerne vysoká miera rastu je čiastočne len určitým 'technickým' odrazovým skokom z relatívne nízkej základne v roku 2020. Ako postupne prebieha proces očkovania, očakávame, že sa v roku 2021 budú postupne uvoľnovať dištančné opatrenia v spoločnosti. Hoci sa očakáva, že obchodné aktivity firiem porastú, náklady na krízu, teda pokiaľ ide o bankroty a nezamestnanosť, budú stále vysoké. Nárast v počte vyhlásených konkurzov očakávame prakticky na všetkých trhoch, pretože vládne podporné opatrenia, ktoré predtým pomáhali spoločnostiam potláčať rast insolvencii v roku 2020, postupne už dobiehajú. Medzi krajinami kolujú rôzne odhady a široký rozptyl budúcich konkurzných prognóz. Sme ale dobre pripravení na to, aby sme spoločnostiam pomohli riadiť ich podnikanie, rovnako ako budeme vždy podporovať našich zákazníkov a partnerov v týchto neľahkých časoch a umožníme im rozvíjať ich podnikanie bezpečne.

Podnikanie a ekonomiku na globálnej úrovni ovplyvňuje naďalej neistota spôsobená pandémiou Covid-19. Na to sme sa pripravili a prispôsobili sa situácii už počas roka 2020, takže sme si teraz istí, že dokážeme plne podporovať našich zákazníkov, partnerov, zamestnancov i akcionárov po celú dobu tejto zdravotné krízy