Videá

Naše vysoko kvalitné videá Vám umožnia nahliadnuť do našej práce. Získajte prehľad o našej činnosti a pozrite sa na jasné vysvetlenie poistenia pohľadávok.

 

 

Propagačné video spoločnosti Atradius Vám predstavuje našu obchodnú činnosť, v ktorej sme považovaní za jednu z popredných svetových poisťovní. Ukáže Vám, akým spôsobom poskytujeme našim klientom dokonalú rovnováhu medzi riadením rizík ich pohľadávok a obchodnými príležitosťami.

Video je tiež dostupné vo francúzštine, taliančine, holandštine a v nemčine.


Dĺžka videa: 4.06

 

 

 

 

 

Propagačné video Atradius Credit Insurance Vám audiovizuálnou formou predstavuje, čo presne obnáša a akým spôsobom funguje poistenie pohľadávok.

Video je tiež dostupné v češtine, dánčine, francúzštine, holandštine, taliančine, maďarčine, nemčine, poľštine, švédčine, švajčiarštine a turečtine.

Dĺžka videa: 2:14

 

Ak si prajete zhliadnuť viac videí o spoločnosti Atradius, prejdite na náš YouTube channel.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.