Videá

Naše vysoko kvalitné videá Vám umožnia nahliadnuť do našej práce. Získajte prehľad o našej činnosti a pozrite sa na jasné vysvetlenie poistenia pohľadávok.

 

 

Propagačné video spoločnosti Atradius Vám predstavuje našu obchodnú činnosť, v ktorej sme považovaní za jednu z popredných svetových poisťovní. Ukáže Vám, akým spôsobom poskytujeme našim klientom dokonalú rovnováhu medzi riadením rizík ich pohľadávok a obchodnými príležitosťami.

Video je tiež dostupné vo francúzštine, taliančine, holandštine a v nemčine.


Dĺžka videa: 4.06

 

 

 

 

 

Propagačné video Atradius Credit Insurance Vám audiovizuálnou formou predstavuje, čo presne obnáša a akým spôsobom funguje poistenie pohľadávok.

Video je tiež dostupné v češtine, dánčine, francúzštine, holandštine, taliančine, maďarčine, nemčine, poľštine, švédčine, švajčiarštine a turečtine.

Dĺžka videa: 2:14

 

Ak si prajete zhliadnuť viac videí o spoločnosti Atradius, prejdite na náš YouTube channel.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..