Informácie pre dodávateľov

Pre viac informácií o dcérskych spoločnostiach Atradius, prosím, pozrite naše kontaktné informácie.


Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros je materská spoločnosť Skupiny Atradius (zriaďovateľ organizačnej zložky)
Adresa:
Paseo de la Castellana nie. 4, Madrid, Španielsko
Madrid Commercial Registry: M-171.144
Tel.: +31 20 553 9111
Fax: +31 20 553 2811  
Email: customerservice.nl@atradius.com


Predstavenstvo firmy Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros:
David Capdevila
Andreas Tesch
Christian van Lint
Claus Gramlich-Eicher
Marc Henstridge