Informácie pre dodávateľov

Pre viac informácií o dcérskych spoločnostiach Atradius, prosím, pozrite naše kontaktné informácie.


Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros je materská spoločnosť Skupiny Atradius (zriaďovateľ organizačnej zložky)
Adresa:
Paseo de la Castellana nie. 4, Madrid, Španielsko
Madrid Commercial Registry: M-171.144
Tel.: +31 20 553 9111
Fax: +31 20 553 2811  
Email: customerservice.nl@atradius.com


Predstavenstvo firmy Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros:
David Capdevila
Andreas Tesch
Christian van Lint
Claus Gramlich-Eicher
Marc Henstridge

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.