Kontakt

Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Rajská 7
811 08 Bratislava

:
+421 2 323 363 11
:
+421 2 323 363 99
:

Atradius je zastupený v mnohých krajinách a v rôznych častiach sveta. Pre konkrétne detaily jednotlivých krajín, prosím, vyberte si krajinu podľa Vášho výberu. Kontaktný link

Rýchly kontakt

Sme k Vám blízko nie len geograficky, alej ak kultúrne a štrukturálne. Pôsobime vo viac ako 50 krajinách a pracujeme z viac ako 160 pobočiek po celom svete.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.