Produkty a služby

"Atradius nám umožňuje súťažiť s našimi svetovými konkurentmi tým, že ponúka zaujímavé podmienky pre našich potenciálnych zákazníkov"

Morten Fullerton, Director for International Sales, Rawbite

Poistenie pohľadávok Vám poskytne bezpečnosť a istotu, či už obchodujete so zákazníkmi alebo záujemcami na domácom trhu alebo v zahraničí. Poistenie rizika platobnej nevôle (nezaplatenie tovaru alebo služieb), Vám umožní, aby ste bez zbytočného rizika nadviazali nové obchodné kontakty.

Lokálne poistenie pohľadávok

Produkt zostavený tak, aby spoľahlivo dokázal riadiť riziká Vášho podnikania.

Credit insurance

Globálne poistenie pohľadávok

Poistenie Atradius Global bolo vytvorené pre nadnárodné spoločnosti a chápe Vaše obchodovanie ako celok.

LOCAL Teaser Brooklyn_bridge_New_York_Bonding

Inkaso pohľadávok

Nehľadiac na to, kde sa nachádzate Vy alebo Váš dlžník, pomôžeme Vám vymôcť Vaše nezaplatené faktúry v akejkoľvek krajine, časovej zóne, mene alebo jazyku.

Calculating costs

Atradius insights

Dômyselná on-line platforma obchodného spravodajstva: "Atradius Insights". Tento nástroj stanovuje nové meradlá úverového poistenia v oblasti riadenia pohľadávok.

Eye insights
Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.