Produkty a služby

Atradius nám umožňuje, že môžeme súťažiť s našimi svetovými konkurentmi tým, že našim potencionálnym zákazníkom ponúkame zaujímavé obchodné podmienky

Morten Fullerton, Director for International Sales, Rawbite

Naše produkty a služby sú navrhnuté tak, aby vám čo najviac pomohli zabezpečiť integrovanú obchodnú podporu. Odborníci poisťovne Atradius rozumie Vášmu odvetví, či už to je energetika, strojárstvo či stavebný alebo potravinársky priemysel.

Poistenie pohľadávok

Accounts Receivable Insurance

S poistením pohľadávok od Atradius môžete obchodovať s dôverou a objavovať nové trhy a produkty s vedomím, že Vaše obchodovanie je chránené proti kreditným rizikám.


Nadnárodné spoločnosti

Walker sunbeam global credit insurance

Poistenie Atradius Global bolo vytvorené pre nadnárodné spoločnosti a chápe Vaše obchodovanie ako celok, zatiaľ čo ponúka lokálnu podporu, ktorá odráža geografický dosah a potrebu viacjazyčných zmlúv.


Inkaso pohľadávok

Atradius Collections

Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate Vy alebo Váš dlžník, náš skúsený tím odborníkov na vymáhanie pohľadávok Vám pomôže vymôcť Vaše nezaplatené faktúry v akejkoľvek krajine, časovej zóne, alebo jazyku.


Man with screen | Atradius

 

Publikácie: Aktuálne správy zo sveta

Atradius publikácie Vám poskytujú prehľad o ekonomickej situácii vo viac ako 40 krajinách sveta a prognózy o hlavných priemyselných odvetviach 

Použite naše jedinečné výkonné online nástroje

Atradius Atrium

Atradius Atrium | Credit management portal

Atradius Atrium je náš nový inovatívny online systém, ktorý vám poskytne všetko, čo potrebujete pre každodennú správu vašej poistnej zmluvy alebo pri zadávaní žiadosti o poistné krytie.

Atradius Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Prihláste sa do nášho inteligentného obchodného portálu, ktorý vám pomôže ľahko a rýchlo identifikovať riziká, riadiť vaše firemné procesy alebo nájsť nové obchodné príležitosti.

Collect@Net

Computer cables | Atradius

Prihláste sa k webovému online systému, ktorý umožňuje klientom Atradius Collections spravovať systém vymáhania pohľadávok a súčasne sledovať vývoj prípadu a proces vymáhania.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..