Atradius Atrium

Atradius Atrium je náš nový inovatívny online systém, ktorý vám poskytne všetko, čo potrebujete pre každodennú správu vašej poistnej zmluvy alebo pri zadávaní žiadosti o poistné krytie.

Atradius Atrium | Credit management portal

Atradius Atrium vám prináša informácie o vašom poistení pohľadávok a systémy na podporu a prezentáciu vášho obchodného rozhodovania - spoločne s Atradius Insights - na bezpečnom online portále pod jedným prístupovým heslom. Systém Atrium bol vytvorený pre jednoduché každodenné použitie a poskytuje okamžitý prístup k informáciám o vašich zákazníkoch - vašich odberateľoch - na jednej obrazovke. Ako centrum pre správu poistenia vašich pohľadávok vám tento systém poskytuje prístup do vašej poistnej zmluvy a k jej nástrojom, umožňuje vám vyhľadávať informácie o bonite vašich odberateľov, ratingu a garantuje vám prístup k publikáciám, ktoré vám pomôžu zlepšiť procesy riadenia vašich pohľadávok.

Portál Atradius Atrium je teraz jediný online portál, cez ktorý riešite správu vašej poistnej zmluvy, žiadate o limity na vašich odberateľov, alebo hlásite škodovú udalosť či neplatenie.

 

Prihláste sa do všetkých systémov, ktoré spravujete len z jedného miesta

Pretože Atradius Atrium je online platforma, máte k nej prístup z akéhokoľvek miesta na svete 24 hodín denne. Systémové funkcie boli navrhnuté tak, aby vyhovovali každodennému používaniu a podporovali vašu firmu v riadení úverových rizík a správe pohľadávok. To v sebe zahŕňa možnosť zadávať a prijímať žiadosti o poistné krytie, ako aj prístup k informáciám o vašich odberateľoch, ktoré sú známou súčasťou služby Atradius Insights.

Atradius Atrium je aktívny systém s nasledujúcimi funkciami, ktoré vám umožňujú:

 

  • Vyhľadávať vašich odberateľov
  • Získať okamžitý prehľad o stave vášho portfólia a spravovať podmienky vašej poistnej zmluvy a to vrátane možnosti žiadať, prijímať alebo dostávať rozhodnutia o poistnom krytí, následne potom zobrazovať a spravovať limity
  • Prístup k informáciám o aktuálnosti finančných výkazov vašich odberateľov
  • Prístup k službe Atradius Insights, ktorá vám pomôže šikovne spravovať vaše portfólio
  • Prístup ku kľúčovým publikáciám týkajúcich sa vašej krajiny a odvetvia
  • Spravovať svoje prístupy kdekoľvek a kedykoľvek chcete, či už z počítača alebo tabletu
  • Využívať funkcie pre zobrazenie vo viacerých jazykoch a menách


A to je len začiatok toho, čo všetko vám Atradius Atrium ponúka. Ďalšie funkcie budú dostupné v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov.

 

Online platforma, ktorú ste vždy chceli použiť

 

Portál Atradius Atrium nadväzuje na naše úspešné online služby Serv@Net a Atradius Insights. Sytém Atrium bol vytvorený na základe skúseností a požiadaviek od našich zákazníkov, ktorí si veľmi obľúbili spravovanie online systému Serv@Net a intuitívne ovládanie portálu Atradius Insights. Vychádzali sme z ich poznatkov a vytvorili Atradius Atrium.

Zásadné informácie sa týkajú hlavne správy vašich prístupov k poistnej zmluve a vašich odberateľov. Atradius Atrium ale nie je len o informáciách. Je to nástroj, ktorý vám umožňuje požiadať o poistné krytie a následne získať rozhodnutie o limite. Ak požiadate o poistné krytie na odberateľa, nastaví sa vám automaticky predvolené možnosti pre zadané krytie. Potom už stačí si len vybrať to, čo je pre vás dôležité a potvrdiť vašu žiadosť. Ak vám môžeme poistné krytie poskytnúť, limit vám bude ihneď schválený. Ak nebudeme môcť poskytnúť okamžité krytie, vysvetlíme vám prečo.

Ak sa chcete dozvedieť, ako vám môže systém Atradius Atrium pomôcť, pozrite sa na naše video.

Atradius Atrium pre poisťovacích maklérov a agentov

Poskytujeme špecializované prehľady a informácie pre poisťovacích maklérov a agentov od správy jednotlivých poistných zmlúv po správu skupinových poistných zmlúv a / alebo portfólia. Bezpečné prihlásenie do systému vám umožní prístup k informáciám, ktoré požadujete a ktoré vám pomôžu zlepšiť kontakt s vašimi zákazníkmi a zaistí vám, že sa stanete súčasťou ich obchodnej stratégie s pridanou hodnotou.

 

Atradius Atrium - ďalším krokom sú funkcie pre zobrazenie vo viacerých jazykoch a menách

 

Plánovaný vývoj systému Atradius Atrium a jeho ďalší rast je v súlade s našou filozofiou, ktorá sa domnieva, že v podnikaní nezostáva nič nemenné a je preto dôležité neustále vyvíjať nové systémy a procesy, ktoré zabezpečia silu a flexibilitu pre váš ďalší rast. To znamená, že nás už čoskoro budete môcť tiež prostredníctvom tohto systému upozorniť na hlásenia o nezaplatení, oznámiť nám škodovú udalosť alebo nám odovzdať prípad na mimosúdne vymáhanie.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..