Inkaso pohľadávok

Nehľadiac na to, kde sa nachádzate Vy alebo Váš dlžník, pomôžeme Vám vymôcť Vaše nezaplatené faktúry v akejkoľvek krajine, časovej zóne, mene alebo jazyku.

Atradius Collections tvorí skúsený tím špecialistov na vymáhanie pohľadávok a je Vám k dispozícii nehľadiac na to, či máte alebo nemáte dojednané poistenie pohľadávok u Atradius Credit Insurance. Ak máte uzatvorenú poistnú zmluvu u Atradius Credit Insurance, služby Atradius Collections sú Vám automaticky k dispozícii.

Čo pre Vás môže Atradius Collections urobiť?

Takmer všetky spoločnosti sú ohrozené nezaplatením svojich pohľadávok a potrebujú čas od času pomoc pri vymáhaní dlžných súm. Naše na mieru ušité služby, ktoré sú dostupné po celom svete, Vám zabezpečia to správne riešenie s ohľadom na Vašu situáciu.

Ako špecialisti na vymáhanie pohľadávok vieme, ako vyvinúť správnu mieru tlaku nutnú na vymoženiu dlhu. Našou snahou je vymôcť dlh v mimosúdnej fáze bez potreby nákladného súdneho konania a dávame dôraz na proaktívny a citlivý prístup, ktorý často vedie k najlepším výsledkom. Napríklad splátkový kalendár, dohodnutý so zákazníkom majúcim problémy s cash-flow, môže vyústiť v kompletnú úhradu dlhu a v zachovanie priateľských obchodných vzťahov.

Vďaka jednotnej celosvetovej IT platforme je sieť Atradius Collections jednou z najviac integrovaných v odbore. Atradius Collections Vám pomôže s vymáhaním Vašich pohľadávok bez ohľadu na to, kde sa Vaša spoločnosť alebo Vaši dlžníci nachádzajú.

Ako funguje inkaso Atradius Collections?

Inkasný proces Atradius Collections

Atradius Collections začne svoju prácu v momente ohlásenia nezaplatenia faktúry. V mene klienta a v jeho rodnom jazyku kontaktujeme dlžníka prostredníctvom vlastnej pobočky alebo partnera v danej krajine. Rokujeme s dlžníkom s Vaším súhlasom a snažíme sa vždy nájsť čo najrýchlejšie riešenie na vyrovnanie Vášho dlhu.

Všetku komunikáciu s dlžníkom zdieľame s klientom. Presadzujeme transparentnosť vo vzťahu ku klientom a úzko s nimi spolupracujeme na nájdenie najlepšieho riešenia s ohľadom na ich potreby.

Ak máte poistenie u Atradius Credit Insurance, môžete riadiť inkasné aktivity online cez Váš Atradius Atrium účet. Ak nie, potom môžete využívať náš online systém správy pohľadávok Collect@Net.

Je to správná služba pre Vaše podnikanie?

Pre dalšie informácie ohľadom množností vymáhánia pohľadávok nás kontaktujte a môžeme prejednať Vaše potreby v oblasti vymáhania pohľadávok.

Viac o Atradius Collections

Webové stránky Atradius Collections poskytujú ďalšie informácie o práci nášho tímu. Obsahujú prístup ku skúsenostiam našich klientov a tiež pravidelne aktualizované odborné publikácie z oblasti vymáhania pohľadávok, ktoré obsahujú veľa užitočných rád a tipov pre úspešné zníženie počtu nezaplatených faktúr.


 

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..