Atradius insights

Dômyselná on-line platforma obchodného spravodajstva: "Atradius Insights". Tento nástroj stanovuje nové meradlá úverového poistenia v oblasti riadenia pohľadávok.

Atradius Insights

 

 

 

Eye insights

 

 

 

Poskytovanie obchodných informácií je neoddeliteľnou súčasťou práce v spoločnosti Atradius. Veríme, že práve Atradius Insights bude miestom, kde sa o obchodné informácie môžeme podeliť s našími klientmi.

Je nám veľkou cťou, že sme ako klient spoločnosti Atradius boli zapojení do budovania obchodného nástroja Atradius Insgihts. Vo svojom podnikaní musíte byť čo najviac aktívni a práve tento nástroj nám to umožňuje.

Atradius quotation from Arne Antonsson
Arne Antonsson
Chief Credit Officer, Electrolux Group

V dnešnom náročnom konkurenčnom a obchodnom prostredí je kľúčovou výhodou, ak máte v ruke aktuálne informácie a prehľady. Ak ste schopní porozumieť Vášmu podnikaniu a predvídať v ňom riziká a zmeny, umožní vám to udržať si v podnikaní náskok.Za týmto účelom vyvinul Atradius, v úzkej spolupráci so svojimi zákazníkmi, dômyselnú on-line platformu obchodného spravodajstva: "Atradius Insights". Tento nástroj stanovuje nové meradlá úverového poistenia v oblasti riadenia pohľadávok.

Pomocou jednoduchej navigácie a intuitívného užívateľského prostredia môžete jednoducho identifikovať súčasné a budúce riziká, sledovať správanie Vášho portfólia alebo nájsť nové obchodné príležitosti pre vaše portfólio - 24/7 - a to po celom svete a všetkých Vašich odberateľov.

Atradius Insights poskytuje mnoho užitočných funkcií, ako napríklad: pohľad z vtáčej perspektívy na vaše portfólio pomocou riadiaceho panelu, možnosť vykonávať "hĺbkové vrty" na najdetailnejšej úroveň, rôzne možnosti nastavenia jednotlivých filtrov, alebo možnosť exportovať Vaše výberové dáta.

Navyše sú dáta v tomto nástroji denne aktualizované, aby sme Vám mohli poskytnúť aktuálne informácie a tie najlepšie možné informácie z oblasti riadenia rizík vašich pohľadávok v okamihu, keď ich potrebujete. Nech už je Váš cieľ akýkoľvek, s Atradius Insights máte vždy všetko pod kontrolou. Napredujte vo svojom podnikaní.

Spravujte Vaše zákaznícké portfólio elegantnejším spôsobom

Intuitívne užívateľské prostredie Vám umožní plynule prechádzať rôznymi obrazovkami, ktoré si môžete plne prispôsobiť na to, aby zobrazovali len tie informácie, ktoré chcete vidieť. Ďalšie funkcie :

  • Zobrazenie najdetailnejšej úrovne informácií alebo "hĺbkový vrt" pre najhlbšie detailné zobrazenie iba tromi klikmi;
  • Sledovanie trendov a vývoja v portfóliu Vašich odberateľov; možné nastavenie na obdobie za posledných 5 rokov (denné aktualizácie);
  • Umožní Vám viac predvídať budúce zmeny v oblasti krytia rizík;
  • Používanie interaktívnych svetových máp pre identifikáciu Vašich obchodných príležitostí, alebo na to, aby ste jasne videli rizikové oblasti;
  • Rýchle a precízne zistenie anomálií, alebo oblastí pre ďalšie vyšetrovanie s naším komentárom v bublinových grafoch;
  • Jednoduché vyhľadávanie pomocou filtrov, alebo vyhľadávanie iba tých informácií, ktoré Vás najviac zaujímajú.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich ďalších špecifických nástrojoch a o zaujímavých špeciálnych funkciách, pozrite sa, prosím, na naše informačné video alebo si stiahnite Informačný prehľad o Atradius Insights. Atradius Insights je prístupný cez Internet po celom svete a prístup do systému je umožnený len cez zabezpečený účet (login) a heslo používateľa, ktoré Vám poskytne výhradne Atradius.

Začíname s Atradius Insights

 

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..