Collect@Net

Prihláste sa k webovému online systému, ktorý umožňuje klientom Atradius Collections spravovať systém vymáhania pohľadávok a súčasne sledovať vývoj prípadu a proces vymáhania.

Collect@Net pracuje súbežne s našou celosvetovou IT infraštruktúrou a umožňuje nám tak ponúknuť Vám jednu z najlepšie integrovaných sietí pre vymáhanie pohľadávok v tomto odbore. S podporou inkasných špecialistov umiestnených v krajine dlžníka, so znalosťou miestneho jazyka a zvykov, sme dobre pripravení pomôcť Vám vyriešiť Vaše spory s dlžníkom a dosiahnuť pre Vás rýchleho vymoženia pohľadávok. Ak ste súčasne klientom poisťovne Atradius, budete mať prístup k týmto službám, ale aj k službám poskytovaným poisťovňou, prostredníctvom svojho Serv@Net účtu.

Rashi Peripherals | Case study image | computer hardware

Využitie tretej strany na vymáhanie pohľadávok Vám umožňuje zachovať obchodné vzťahy, ktoré máte so svojimi odberateľmi. 87% klientov Atradius Collections potvrdilo, že naša vymáhanie nepoškodilo ich vzťah s dlžníkom.

Raymond van der Loos
Riaditeľ, Atradius Collections

 

Ako funguje online vymáhanie?

Stačí jednoducho použiť Collect@Net k zaslaniu prípadu na vymáhanie a naši špecialisti sa postarajú o jeho rýchle vyriešenie. Komunikovať môžete priamo s Vašou kontaktnou osobou v Atradius Collections a môžete online sledovať priebeh vymáhanie.

Prístup k nášmu systému máte online 24/7, takže môžete získať informácie v reálnom čase, kdekoľvek na svete. To môže byť výhoda hlavne ak je váš dlžník v inom časovom pásme.

 

Výhody riadenia vymáhania pohľadávok online

 

  • Systém Collect@Net v 16 jazykoch
  • Využite našich medzinárodných skúseností, poznatkov jednotlivých sektorov podnikania, trhu a miestnej legislatívy
  • Sledujte jednotlivých dlžníkov prostredníctvom histórie prípadu, ktorú možno tiež stiahnuť
  • Zjednodušte svoju správu riadenia kreditných rizík
  • Prispôsobte si reporty na stiahnutie vo formáte, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám (Word, Excel, atď.)
  • Zefektívnite procesy pomocou funkcie hromadného nahrávania, ktorá Vám umožní registrovať viacero prípadov naraz