Collect@Net

Prihláste sa k webovému online systému, ktorý umožňuje klientom Atradius Collections spravovať systém vymáhania pohľadávok a súčasne sledovať vývoj prípadu a proces vymáhania.

Collect@Net pracuje súbežne s našou celosvetovou IT infraštruktúrou a umožňuje nám tak ponúknuť Vám jednu z najlepšie integrovaných sietí pre vymáhanie pohľadávok v tomto odbore. S podporou inkasných špecialistov umiestnených v krajine dlžníka, so znalosťou miestneho jazyka a zvykov, sme dobre pripravení pomôcť Vám vyriešiť Vaše spory s dlžníkom a dosiahnuť pre Vás rýchleho vymoženia pohľadávok. Ak ste súčasne klientom poisťovne Atradius, budete mať prístup k týmto službám, ale aj k službám poskytovaným poisťovňou, prostredníctvom svojho Serv@Net účtu.

Rashi Peripherals | Case study image | computer hardware

Využitie tretej strany na vymáhanie pohľadávok Vám umožňuje zachovať obchodné vzťahy, ktoré máte so svojimi odberateľmi. 87% klientov Atradius Collections potvrdilo, že naša vymáhanie nepoškodilo ich vzťah s dlžníkom.

Raymond van der Loos
Riaditeľ, Atradius Collections

 

Ako funguje online vymáhanie?

Stačí jednoducho použiť Collect@Net k zaslaniu prípadu na vymáhanie a naši špecialisti sa postarajú o jeho rýchle vyriešenie. Komunikovať môžete priamo s Vašou kontaktnou osobou v Atradius Collections a môžete online sledovať priebeh vymáhanie.

Prístup k nášmu systému máte online 24/7, takže môžete získať informácie v reálnom čase, kdekoľvek na svete. To môže byť výhoda hlavne ak je váš dlžník v inom časovom pásme.

 

Výhody riadenia vymáhania pohľadávok online

 

  • Systém Collect@Net v 16 jazykoch
  • Využite našich medzinárodných skúseností, poznatkov jednotlivých sektorov podnikania, trhu a miestnej legislatívy
  • Sledujte jednotlivých dlžníkov prostredníctvom histórie prípadu, ktorú možno tiež stiahnuť
  • Zjednodušte svoju správu riadenia kreditných rizík
  • Prispôsobte si reporty na stiahnutie vo formáte, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám (Word, Excel, atď.)
  • Zefektívnite procesy pomocou funkcie hromadného nahrávania, ktorá Vám umožní registrovať viacero prípadov naraz
Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.