Collect@Net

Prihláste sa k webovému online systému, ktorý umožňuje klientom Atradius Collections spravovať systém vymáhania pohľadávok a súčasne sledovať vývoj prípadu a proces vymáhania.

Collect@Net pracuje súbežne s našou celosvetovou IT infraštruktúrou a umožňuje nám tak ponúknuť Vám jednu z najlepšie integrovaných sietí pre vymáhanie pohľadávok v tomto odbore. S podporou inkasných špecialistov umiestnených v krajine dlžníka, so znalosťou miestneho jazyka a zvykov, sme dobre pripravení pomôcť Vám vyriešiť Vaše spory s dlžníkom a dosiahnuť pre Vás rýchleho vymoženia pohľadávok. Ak ste súčasne klientom poisťovne Atradius, budete mať prístup k týmto službám, ale aj k službám poskytovaným poisťovňou, prostredníctvom svojho Serv@Net účtu.

Rashi Peripherals | Case study image | computer hardware

Využitie tretej strany na vymáhanie pohľadávok Vám umožňuje zachovať obchodné vzťahy, ktoré máte so svojimi odberateľmi. 87% klientov Atradius Collections potvrdilo, že naša vymáhanie nepoškodilo ich vzťah s dlžníkom.

Raymond van der Loos
Riaditeľ, Atradius Collections

 

Ako funguje online vymáhanie?

Stačí jednoducho použiť Collect@Net k zaslaniu prípadu na vymáhanie a naši špecialisti sa postarajú o jeho rýchle vyriešenie. Komunikovať môžete priamo s Vašou kontaktnou osobou v Atradius Collections a môžete online sledovať priebeh vymáhanie.

Prístup k nášmu systému máte online 24/7, takže môžete získať informácie v reálnom čase, kdekoľvek na svete. To môže byť výhoda hlavne ak je váš dlžník v inom časovom pásme.

 

Výhody riadenia vymáhania pohľadávok online

 

  • Systém Collect@Net v 16 jazykoch
  • Využite našich medzinárodných skúseností, poznatkov jednotlivých sektorov podnikania, trhu a miestnej legislatívy
  • Sledujte jednotlivých dlžníkov prostredníctvom histórie prípadu, ktorú možno tiež stiahnuť
  • Zjednodušte svoju správu riadenia kreditných rizík
  • Prispôsobte si reporty na stiahnutie vo formáte, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám (Word, Excel, atď.)
  • Zefektívnite procesy pomocou funkcie hromadného nahrávania, ktorá Vám umožní registrovať viacero prípadov naraz
Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..