Nadnárodné spoločnosti

Poistenie Atradius Global bolo vytvorené pre nadnárodné spoločnosti a chápe Vaše obchodovanie ako celok.

Celkový obraz

Atradius Global je špecializovaný tím určený individuálnym požiadavkám na poistenie pohľadávok nadnárodných spoločností. Ponúka Vám osobný prístup k nadnárodným riešeniam riadenia kreditných rizík a predstavuje unikátnu ponuku v rámci celého odboru poistenia pohľadávok. Tím Atradius Global štruktúruje riešenia riadenia kreditných rizík, ktoré sú spojené a zladené s Vašimi lokálnymi potrebami, aj keď tieto potreby presahujú viacero území.

Walker sunbeam global credit insurance

Global

Porozumenie nadnárodným spoločnostiam zvnútra

Požiadavky nadnárodných spoločností sa veľmi líšia v oblasti riadenia kreditných rizík. Rozumieme tomu, čo to znamená operovať z rôznych lokácií a riadiť globálny obchod.

Skúsenosti a rozsah sú pre nadnárodné spoločnosti rozhodujúce. Ako prvý sme vstúpili na trh úverového poistenia pre nadnárodné spoločnosti, máme 90-ročnú históriu a dôveru veľkých spoločností po celom svete. Máme najlepšie predpoklady byť partnerom pre komplexné medzinárodné transakcie.

Martie van Velsen - Quote image - Global director
[Martin Van Velsen]
[Director, Atradius Global & Oceania]

Náš globálny tím hovorí jazykom odberateľa a rozumie miestnej kultúre. Sme schopní rýchlo reagovať na zmeny v lokálnej legislatíve alebo ekonomike, zatiaľ čo s Vami stále zdieľame medzinárodný pohľad. Náš osobný prístup Vám umožňuje, aby ste spoznali našich ľudí a priamo profitovali z ich znalostí a skúseností.

Výhody Globálneho poistenia pohľadávok sú tieto:

  • Stojíme pri vás, nech ste kdekoľvek na svete - pôsobíme vo viac ako 50 krajinách sveta. Naše tímy s Vami úzko spolupracujú na mieste Vašich regionálnych pobočiek a odrážajú tak geografickú štruktúru Vašej nadnárodnej spoločnosti. Stručne povedané, naši ľudia sú tam, kde ste Vy.
  • Jedna poistná zmluva, flexibilita na zákazku - náš modulárny prístup Vám umožňuje prispôsobiť svoju poistnú zmluvu Vašej stratégii a cielom, pričom kombinuje centrálne spoločné podmienky so špecifickými požiadavkami regiónov. Umožňuje Vám tiež, aby ste mali centrálnu kontrolu nad Vašou celosvetovou expozíciou rizík.
  • Jeden tím, bezkonkurenčné služby - naša štruktúra je jedinečná; sme jedna spoločnosť a jeden tím pracujúci s Vami. Zdieľame Vašu globálnu víziu a ponúkame jednoduchosť a hospodárnosť jedného poskytovateľa.

Súlad naprieč trhom a jazykom - naše viacjazyčné tímy upisovateľov a právnikov zaisťujú, aby bola Vaša poistná zmluva jasná a mala rovnaký význam vo všetkých jazykoch.

Navštívte našu web stránku pre nadnarodné spoločnosti