Lokálne poistenie pohľadávok

Produkt zostavený tak, aby spoľahlivo dokázal riadiť riziká Vášho podnikania.

Celkový obraz o lokálnom poistení pohľadávok

 

 

 

Man and woman reading document | Atradius Takaukset

 

 

 

Neuhradené faktúry v dôsledku platobnej nevôle, či platobnej neschopnosti dlžníkov spôsobujú zvýšenú nedôveryhodnosť voči firmám. Narastajúci počet insolvencií vedie k zvýšenej prevencii pred rizikom a to práve prostredníctvom poistenia pohľadávok. Produkt Atradius Modula predstavuje revolučnú koncepciu v poistení pohľadávok, ktorá Vám umožní zostaviť si poistnú zmluvu zodpovedajúcu Vašim špecifickým potrebám. Produkt Atradius Modula ponúka:

  • Flexibilný prístup k poisteniu úveru, šitý na mieru 
  • Prístup k medzinárodným inkasným strediskám
  • Prvotriedny on-line systém riadenia poistenia Atradius Atrium
  • Krytie 85 % dlhu
  • Výborná podpora pre správu účtu zákazníka