Publikácie

Atradius publikácie Vám poskytujú prehľad o ekonomickej situácii vo viac ako 40 krajinách sveta a prognózy o hlavných priemyselných odvetviach

Filter:

Súvisiaca publikácia
Eastern Europe: buoyant business mood tempered by risk

Most of the businesses polled in Eastern Europe predict growth in 2022. However, this optimistic outlook is tempered by the acknowledgement of downside risks.


Barometer platobnej morálky

  • Bulgaria,
  • Česká republika,
  • Poľnohospodárstvo,
  • Automotive / Doprava,

Obchodné odporúčania

Odporúčania ako maximalizovať obchodné aktivity v rámci celého sveta zahŕňajúc exportnú prax, Credit-to-Cash inštruktáž a štvrťročne aktualizovanú Atradius Mapu rizík

Trading Briefs | Atradius

Prognóza výkonnosti priemyslu

Stručný prehľad, ktorý hodnotí kreditné riziko a výkonnosť jednotlivých podnikov v hlavných priemyselných odvetviach v najväčších krajinách sveta

Industry Performance Forecast Weather Icon

Mapa rizík

Mapa sveta zahŕňajúca politické riziko v jednotlivých krajinách, ktorá je publikovaná štvrťročne oddelením hospodárskeho výskumu Atradius

Risk map | Atradius

Report krajiny

Správy o politickej stabilite, hospodárskej výkonnosti a prognózach na základe rastu HDP, vývozu, investícií a spotreby

Country Report Teaser Image

Ekonomický výskum

Ekonomický vývoj a vývoj platobnej neschopnosti na rozvinutých a rastúcich sa trhoch vrátane prehľadu od nášho hlavného ekonóma

Economic Research Teaser Image - Local

Trhový prieskum

Správy o výkonnosti kľúčových odvetví na jednotlivých trhoch so zameraním na kreditné riziká, rozvoj podnikania a finančné podmienky

Hard Hat | Atradius

Barometer platobnej morálky

Každoročný prehľad platobnej morálky spoločností, ktorý zostavujeme vo viac ako 30 krajinách sveta

Payment Practice Barometer Teaser

Príručka vymáhania pohľadávok

Ročná medzinárodná príručka vymáhania pohľadávok, ktorá obsahuje údaje o správaní spoločností pri vymáhaní pohľadávok.

Debt Collection handbook