Publikácie

Global Economic Outlook - May 2018

Ekonomický výskum

 • Alžírsko,
 • Angola,
 • Všeobecný hospodársky

08 máj 2018

Compass

The global economic upswing continues to strengthen but US policy uncertainty and a potential trade war could quickly darken the bright skies.

Obchodné odporúčania

Atradius pravidelne organizuje webináre o aktuálnej ekonomickej situácii na rôznych trhoch, ktoré sú nápomocné na zvyšovanie nášho povedomia na nových trhoch.

Prognóza výkonnosti priemyslu

Pozrite sa na stručný prehľad, ktorý hodnotí kreditné riziko a výkonnosť jednotlivých podnikov zo 14 hlavných priemyselných odvetví vo viac ako 30 krajinách sveta.

Industry Performance Forecast teaser image weather map

Filter

Podľa krajiny

Filtrovať podľa krajiny

Podľa sektora

Filtrovať podľa sektora

Podľa kľúčového slova

Filtrovať podľa kľúčového slova

  Zobrazenie 11-20 z 1339 Položky

  Economic Outlook - December 2023

  Ekonomický výskum

  • ,
  • ,
  • Všeobecný hospodársky

  19 dec 2023

  The global economy has proven more resilient than expected. However, it is moving towards lower growth in 2024.

  Transportation / Logistics Industry Trends 2023

  Trhový prieskum

  • Austrália,
  • Rakúsko,
  • Automotive / Doprava

  12 dec 2023

  Industry growth decelerating this year

  Consumer Durables / Retail Industry Trends 2023

  Trhový prieskum

  • Austrália,
  • Belgicko,
  • Tovary dlhodobej spotreby

  12 dec 2023

  High inflation and interest rates have knocked consumer confidence

  Clean Energy Transition: Construction

  Trhový prieskum

  • Belgicko,
  • Kanada,
  • Stavebníctvo

  04 dec 2023

  Europe and Middle East – Growing on strong foundations

  Global Chemicals Industry Outlook 2023

  Trhový prieskum

  • Rakúsko,
  • Belgicko,
  • Chemikálie / Farmácia

  30 nov 2023

  Sector expert insights into the key issues affecting the industry in the Americas, Asia Pacific and Europe.

  Automotive Industry Trends 2023

  Trhový prieskum

  • Brazília,
  • Kanada,
  • Automotive / Doprava

  09 nov 2023

  Pressure on household incomes is weakening demand, although EV sales are gaining momentum

  Construction Industry Trends 2023

  Trhový prieskum

  • Belgicko,
  • Brazília,
  • Stavebníctvo

  09 nov 2023

  Civil engineering drives industry, as economic conditions slows growth in residential construction

  Food Industry Trends 2023

  Trhový prieskum

  • Austrália,
  • Rakúsko,
  • Gastro

  09 nov 2023

  Global demand for non-essential food products shrinks amid squeeze on household incomes

  Metals and Steel Industry Trends 2023

  Trhový prieskum

  • Austrália,
  • Rakúsko,
  • Oceliarstvo,
  • Hutníctvo

  09 nov 2023

  Global economic outlook, high energy prices and weak demand subdue metals markets

  Machines and Engineering Industry Trends 2023

  Trhový prieskum

  • Rakúsko,
  • Belgicko,
  • Stroje / strojárstvo

  09 nov 2023

  Growth slows amid subdued demand; opportunities will come from green and digital transitions

  Zrieknutie sa zodpovednosti

  Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..