Publikácie

Global Economic Outlook - May 2018

Ekonomický výskum

 • Alžírsko,
 • Angola,
 • Všeobecný hospodársky

08 máj 2018

Compass

The global economic upswing continues to strengthen but US policy uncertainty and a potential trade war could quickly darken the bright skies.

Obchodné odporúčania

Atradius pravidelne organizuje webináre o aktuálnej ekonomickej situácii na rôznych trhoch, ktoré sú nápomocné na zvyšovanie nášho povedomia na nových trhoch.

Prognóza výkonnosti priemyslu

Pozrite sa na stručný prehľad, ktorý hodnotí kreditné riziko a výkonnosť jednotlivých podnikov zo 14 hlavných priemyselných odvetví vo viac ako 30 krajinách sveta.

Industry Performance Forecast teaser image weather map

Filter

Podľa krajiny

Filtrovať podľa krajiny

Podľa sektora

Filtrovať podľa sektora

Podľa kľúčového slova

Filtrovať podľa kľúčového slova

  Zobrazenie 21-30 z 1305 Položky

  B2B payment practices trends Poland 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Poľsko
  • Poľnohospodárstvo,
  • Gastro,

  21 jún 2023

  Soaring cash flow worries for companies surveyed in Poland amid sharp rise in payment delays in B2B trade on credit.

  B2B payment practices trends Turkey 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Turecko
  • Elektronika / ICT,
  • Automotive / Doprava,

  21 jún 2023

  A more dynamic approach to selling on credit was found among companies polled in Turkey. Payment terms offered in B2B trade were the longest across our survey of Eastern Europe.

  Net zero in the power sector

  Ekonomický výskum

  • Čína,
  • USA,
  • Všeobecný hospodársky

  08 jún 2023

  The electricity sector is one of the heaviest CO2 emitting sectors. Achieving net zero emissions in 2050 is going to be a daunting task, as it requires a total makeover

  B2B payment practices trend, Spain 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Španielsko
  • Poľnohospodárstvo,
  • Gastro,

  24 máj 2023

  As the economy faces headwinds chiefly due to weak domestic demand, uncertain exports trend and high borrowings costs, Spanish businesses withstand trade credit risk to strengthen cashflow.

  B2B payment practices trend, Austria 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Rakúsko
  • Chemikálie / Farmácia,
  • Hutníctvo,

  24 máj 2023

  Austrian companies respond to poorer payment behavior of B2B customers with a clear downward trend in trading on credit and a marked shortening of payment terms.

  B2B payment practices trend, Italy 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Taliansko
  • Poľnohospodárstvo,
  • Gastro,

  24 máj 2023

  Italian businesses tighten their B2B trade credit policy amid a tough domestic landscape featuring a sharp rise in insolvencies.

  B2B payment practices trend, Switzerland 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Švajčiarsko
  • Elektronika / ICT,
  • Hutníctvo,

  24 máj 2023

  Swiss companies express anxiety about the impact of exchange rate swings on the business. They fear that it will create pressure on both export demand and on operating margins.

  B2B payment practices trend, Ireland 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Írsko
  • Stavebníctvo,
  • Automotive / Doprava,

  24 máj 2023

  A sharp worsening of B2B customers' payment practices during the past months prompted a range of actions in response by companies polled in Ireland.

  B2B payment practices trend, Greece 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Grécko
  • Poľnohospodárstvo,
  • Gastro,

  24 máj 2023

  Greek businesses shorten payment terms offered to B2B customers. This reflects concern about the cost of obtaining new credit required to fill potential liquidity gaps caused by late payments.

  B2B payment practices trend, Denmark 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Dánsko
  • Elektronika / ICT,
  • Chemikálie / Farmácia,

  24 máj 2023

  Sharp downward trend in B2B sales on credit of Danish companies. Key factors are weak domestic demand, strong export headwinds and enhanced perception of the risk of B2B payment default.

  Zrieknutie sa zodpovednosti

  Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..