Publikácie

Global Economic Outlook - May 2018

Ekonomický výskum

 • Alžírsko,
 • Angola,
 • Všeobecný hospodársky

08 máj 2018

Compass

The global economic upswing continues to strengthen but US policy uncertainty and a potential trade war could quickly darken the bright skies.

Obchodné odporúčania

Atradius pravidelne organizuje webináre o aktuálnej ekonomickej situácii na rôznych trhoch, ktoré sú nápomocné na zvyšovanie nášho povedomia na nových trhoch.

Prognóza výkonnosti priemyslu

Pozrite sa na stručný prehľad, ktorý hodnotí kreditné riziko a výkonnosť jednotlivých podnikov zo 14 hlavných priemyselných odvetví vo viac ako 30 krajinách sveta.

Industry Performance Forecast teaser image weather map

Filter

Podľa krajiny

Filtrovať podľa krajiny

Podľa sektora

Filtrovať podľa sektora

Podľa kľúčového slova

Filtrovať podľa kľúčového slova

  Zobrazenie 31-40 z 1375 Položky

  Metals and Steel Industry Trends May 2024

  Trhový prieskum

  • Brazília,
  • Kanada,
  • Oceliarstvo,
  • Hutníctvo

  02 máj 2024

  Metals and steel producers in advanced markets face demand recovery

  Coping with unsustainable debt

  Ekonomický výskum

  • Angola,
  • Čína,
  • Všeobecný hospodársky

  30 apr 2024

  Low- and middle-income countries still face debt problems. Several of them have fallen into default in the past years. Still, restructuring has become increasingly complex.

  B2B payment practices trend, Australia 2024

  Barometer platobnej morálky

  • Austrália
  • Poľnohospodárstvo,
  • Gastro,

  17 apr 2024

  The widespread financial hardship currently experienced by many businesses creates the prospect of a steep rise in insolvencies over the coming months.

  Growth sectors 2024 - Europe, Americas and Asia-Pacific

  Trhový prieskum

  • Česká republika,
  • Dánsko,
  • Tovary dlhodobej spotreby,
  • Gastro,

  09 apr 2024

  While inflation is decreasing, past interest rate rises continue to affect households and businesses. Against this backdrop, we looked for ‘bright spots’ in sector performance.

  Clean Energy Transition: Oil & Gas - Rest of World

  Trhový prieskum

  • ,
  • ,
  • Chemikálie / Farmácia

  04 apr 2024

  Demand for clean energy and biofuels expected to grow

  Insolvency Outlook March 2024

  Ekonomický výskum

  • Austrália,
  • Rakúsko,
  • Všeobecný hospodársky

  28 mar 2024

  Post-pandemic adjustments or an adverse new normal?

  Clean Energy Transition: Oil & Gas - Asia

  Trhový prieskum

  • ,
  • ,
  • Chemikálie / Farmácia

  27 mar 2024

  A significant producer of CO2, but also a clean energy powerhouse

  Clean Energy Transition: Oil & Gas - Europe

  Trhový prieskum

  • ,
  • ,
  • Chemikálie / Farmácia

  21 mar 2024

  Growth of renewables presents both opportunity and threat

  A glimmer of hope - Energy Outlook 2024

  Ekonomický výskum

  • ,
  • ,
  • Všeobecný hospodársky

  19 mar 2024

  The pathway to a net-zero emission future is getting increasingly narrow but it's not yet off track.

  Construction Industry Trends March 2024

  Trhový prieskum

  • Brazília,
  • Čína,
  • Stavebníctvo

  14 mar 2024

  Civil engineering drives industry, while economic conditions still weigh on residential construction activity

  Zrieknutie sa zodpovednosti

  Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..