Publikácie

Global Economic Outlook - May 2018

Ekonomický výskum

 • Alžírsko,
 • Angola,
 • Všeobecný hospodársky

08 máj 2018

Compass

The global economic upswing continues to strengthen but US policy uncertainty and a potential trade war could quickly darken the bright skies.

Obchodné odporúčania

Atradius pravidelne organizuje webináre o aktuálnej ekonomickej situácii na rôznych trhoch, ktoré sú nápomocné na zvyšovanie nášho povedomia na nových trhoch.

Prognóza výkonnosti priemyslu

Pozrite sa na stručný prehľad, ktorý hodnotí kreditné riziko a výkonnosť jednotlivých podnikov zo 14 hlavných priemyselných odvetví vo viac ako 30 krajinách sveta.

Industry Performance Forecast teaser image weather map

Filter

Podľa krajiny

Filtrovať podľa krajiny

Podľa sektora

Filtrovať podľa sektora

Podľa kľúčového slova

Filtrovať podľa kľúčového slova

  Zobrazenie 31-40 z 1305 Položky

  B2B payment practices trend, Finland 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Fínsko
  • Stavebníctvo,
  • Hutníctvo,

  24 máj 2023

  Nearly 40% of businesses in Finland who applied for trade credit from their suppliers said their requests were rejected. This signals a safety-first approach to trading on credit amid bank squeeze.

  B2B payment practices trend, The Netherlands 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Holandsko
  • Stavebníctvo,
  • Tovary dlhodobej spotreby,

  24 máj 2023

  Dutch companies’ response to a gradual decline in payment morale of B2B customers during the past months was sharper focus on working capital management.

  B2B payment practices trend, Germany 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Nemecko
  • Chemikálie / Farmácia,
  • Automotive / Doprava,

  24 máj 2023

  German companies reported increased reliance on trade credit in B2B transactions to cushion impact of tighter monetary policy on the business.

  B2B payment practices trend, United Kingdom 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Spojené Kráľovstvo
  • Tovary dlhodobej spotreby,
  • Poľnohospodárstvo,

  24 máj 2023

  A strong deterioration in the trade credit risk landscape for UK companies was shown by a series of trends in our survey. One major issue was a marked increase in late payments and bad debts.

  B2B payment practices trends, Western Europe 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Rakúsko,
  • Belgicko,
  • Poľnohospodárstvo,
  • Tovary dlhodobej spotreby,

  24 máj 2023

  The Atradius Payment Practices Barometer is an annual survey of business-to-business (B2B) payment practices in markets across the world. These are the 2023 survey findings for Western Europe.

  B2B payment practices trend, Sweden 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Švédsko
  • Chemikálie / Farmácia,
  • Tovary dlhodobej spotreby,

  24 máj 2023

  Swedish companies have strong concerns looking ahead about how they will be affected by new regulations related to European and global climate change goals.

  B2B payment practices trend, France 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Francúzsko
  • Tovary dlhodobej spotreby,
  • Poľnohospodárstvo,

  24 máj 2023

  French businesses polled across various sectors acknowledged the value-added benefits of strategic credit management in the current volatile and extremely unpredictable economic environment.

  B2B payment practices trend, Belgium 2023

  Barometer platobnej morálky

  • Belgicko
  • Stavebníctvo,
  • Tovary dlhodobej spotreby,

  24 máj 2023

  To fill temporary liquidity gaps and maintain healthy cash flow, 55% of companies polled in Belgium said they requested trade credit from their suppliers as an alternative to bank loans.

  Clean Energy Transition: Transport

  Trhový prieskum

  • Holandsko,
  • ,
  • Automotive / Doprava

  17 máj 2023

  Is the global transport industry on a highway to climate hell?

  Turkey battles high inflation ahead of elections

  Ekonomický výskum

  • Turecko
  • Všeobecný hospodársky

  10 máj 2023

  Regardless of the election result, the next Turkish government faces a complicated set of macroeconomic problems

  Zrieknutie sa zodpovednosti

  Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..