Publikácie

Global Economic Outlook - May 2018

Ekonomický výskum

 • Alžírsko,
 • Angola,
 • Všeobecný hospodársky

08 máj 2018

Compass

The global economic upswing continues to strengthen but US policy uncertainty and a potential trade war could quickly darken the bright skies.

Obchodné odporúčania

Atradius pravidelne organizuje webináre o aktuálnej ekonomickej situácii na rôznych trhoch, ktoré sú nápomocné na zvyšovanie nášho povedomia na nových trhoch.

Prognóza výkonnosti priemyslu

Pozrite sa na stručný prehľad, ktorý hodnotí kreditné riziko a výkonnosť jednotlivých podnikov zo 14 hlavných priemyselných odvetví vo viac ako 30 krajinách sveta.

Industry Performance Forecast teaser image weather map

Filter

Podľa krajiny

Filtrovať podľa krajiny

Podľa sektora

Filtrovať podľa sektora

Podľa kľúčového slova

Filtrovať podľa kľúčového slova

  Zobrazenie 41-50 z 1375 Položky

  Food Industry Trends March 2024

  Trhový prieskum

  • Brazília,
  • Čína,
  • Gastro

  05 mar 2024

  Production growth and decreasing food prices, but downside risks remain

  Critical minerals in LAC are key for energy transition

  Ekonomický výskum

  • Argentína,
  • Brazília,
  • Všeobecný hospodársky

  27 feb 2024

  Latin America and the Caribbean's critical mineral resources are needed for the global energy transition but the sustainability of their mining needs to be prioritised.

  Clean Energy Transition: Chemicals

  Trhový prieskum

  • ,
  • ,
  • Chemikálie / Farmácia

  05 feb 2024

  A barometer of sustainability change

  Will AI transform the way we all do business?

  Trhový prieskum

  • Belgicko,
  • Brazília,
  • Elektronika / ICT

  05 feb 2024

  Our global electronics/ICT sector expert shares his insights and opinion on how AI will impact the industry.

  Ukraine external support - January 2024

  Ekonomický výskum

  • ,
  • ,
  • Všeobecný hospodársky

  01 feb 2024

  Ukraine has received large amounts of foreign aid in the past two years. This aid continues to be critical in the coming years as well.

  Pharmaceuticals Industry Trends January 2024

  Trhový prieskum

  • Austrália,
  • Belgicko,
  • Chemikálie / Farmácia

  16 jan 2024

  Global output and sales growth pick up in 2024

  Economic Outlook - December 2023

  Ekonomický výskum

  • ,
  • ,
  • Všeobecný hospodársky

  19 dec 2023

  The global economy has proven more resilient than expected. However, it is moving towards lower growth in 2024.

  Transportation / Logistics Industry Trends 2023

  Trhový prieskum

  • Austrália,
  • Rakúsko,
  • Automotive / Doprava

  12 dec 2023

  Industry growth decelerating this year

  Consumer Durables / Retail Industry Trends 2023

  Trhový prieskum

  • Austrália,
  • Belgicko,
  • Tovary dlhodobej spotreby

  12 dec 2023

  High inflation and interest rates have knocked consumer confidence

  Clean Energy Transition: Construction

  Trhový prieskum

  • Belgicko,
  • Kanada,
  • Stavebníctvo

  04 dec 2023

  Europe and Middle East – Growing on strong foundations

  Zrieknutie sa zodpovednosti

  Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..