Market Monitor - ICT Industry - The Netherlands

Trhový prieskum

  • Holandsko
  • Elektronika / ICT

21 máj 2015

In 2015, the Dutch ICT sector is expected to grow 3 % in volume, on the back of the country’s economic rebound (GDP is forecast to grow 1.7 %).

Market performance at a glance

The Netherlands 

  • In general, Dutch ICT businesses’ profit margins remained stable in 2014.
  • In 2015, the Dutch ICT sector is expected to grow 3% in volume, on the back of the country’s economic rebound (GDP is forecast to grow 1.7%).
  • Another driver of ICT growth is the rising business investment in big data and cloud computing solutions.
  • Payments in the ICT sector take 60 days on average and payment delays are expected to remain stable in the coming months.
  • The insolvency level remains low compared to other industries. ICT insolvencies decreased from 379 cases in 2013 to 275 cases in 2014. The ICT insolvency environment is expected to remain stable in 2015.
  • Our underwriting stance remains generally open, and we assess and determine the risks on a case-by-case basis.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.