Barometer platobnej morálky na Slovensku 2020

Barometer platobnej morálky

 • Slovensko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Elektronika / ICT,
 • Hutníctvo,
 • Služby,
 • Oceliarstvo

25 nov 2020

Optimizmus lokálnej ekonomiky väčší ako globálny výhľad na rok 2021

Úvod

Väčšina respondentov (48%) si myslí, že domáci obchod ako aj medzinárodný obchod sa zlepší v nasledujúcich 6 mesiacoch. Podobné percento (47%) si taktiež myslí, že globálna ekonomika sa bude zhoršovať rovnakom časovom horizonte. Na to existuje niekoľko možných dôvodov. Prvým je, že podniky na Slovensku mali najvyššie kapitálové náklady v rámci regiónu. Respondenti prieskumu uviedli, že na krytie slabého peňažného toku si museli požičať financie. Druhým dôvodom bol výrazný pokles objemu predaja, ktorý negatívne ovplyvnil ziskovosť a zároveň len zhoršil
problémy s peňažným tokom.

Slovensko je v regióne na druhom mieste v percente respondentov (59%), ktorí uviedli, že hospodárska kríza mala negatívny vplyv na ich príjmy a peňažný tok. To znamená, že kapitálové náklady nebolo možné vyrovnať príjmom alebo peňažným tokom,
čo malo negatívny vplyv na ziskovosť firiem.

Kľúčové informácie

 • Vyšší podiel podnikateľov na Slovensku vykázal negatívny vplyv na ziskovosť spôsobený pandémiou vyvolanou hospodárskou krízou ako v iných krajinách východnej Európy.
 • Hospodárska kríza spôsobuje najprudší nárast oneskorených platieb v regióne
 • Slovensko má najnižšie priemerne DSO vo východnej Európe
 • Značný počet podnikov prepúšťa zamestnancov

Chcete sa dozvedieť viac?

Kompletný report správania spoločností v oblasti platieb na Slovensku počas pandémie COVID-19 a globálnej recesie získate stiahnutím úplnej správy. Správa taktiež poskytuje prehľad o dopadoch pandemickej hospodárskej krízy na nasledujúce priemyselné odvetvia v krajine:

 • Agro-potraviny
 • Chemikálie
 • ICT/elektronika
 • Oceľ - kovy
 • Služby