Country Report - Czech Republic 2016

Report krajiny

 • Česká republika
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

15 sep 2016

While the economy is expected to slow down after a robust 4.6% in 2015, the forecast GDP growth rates of 2.5% in 2016 and 2.7% in 2017 are still solid.

 

 

Political situation

Head of state: President Milos Zeman (since March 2013)

Head of government: Prime Minister Bohuslav Sobotka (since January 2014)

Population: 10.5 million

Stable coalition government

Since January 2014 the Czech Republic is ruled by a centre-left coalition, holding 111 of the 200 seats in parliament. The coalition is led by the leftist Czech Social Democratic Party (CSSD), while the other two parties in the coalition are the centrist ANO 2011 and the Christian Democrats (KDU-CSL).

Economic situation

Weaker, but still solid growth expected

In 2015 the Czech economy recorded a robust 4.6% growth, thanks to higher private consumption, EU-financed public investment and buoyant exports (especially automotive related goods).

While growth is expected to slow down in 2016 and 2017, the forecast GDP growth rates of 2.5% and 2.7% respectively are still solid. While public investment has decreased, domestic demand is expected to remain robust. Private consumption growth is driven by income growth, decreasing unemployment and favourable lending conditions. At the same time export growth is set to continue, driven by demand from the eurozone and the fact that the country´s international competitiveness has improved.

In order to improve the country´s competitiveness and boost exports as well as to contain deflationary pressures, in November 2013 the Central Bank intervened in the currency market by buying euros in order to weaken the koruna against the euro. Since then, it has repeatedly stated it will automatically intervene in order to keep the koruna rate close to a currency ceiling level of 27 per euro, at least until 2017.

Inflation is expected to remain low in 2016, at 0.6%, but is forecast to increase above 2% in 2017 due to wage growth and as the effect of lower food and energy prices will fade.

Since 2013 the budget deficit has remained below this threshold and is expected to do so in 2016 (0.6% of GDP) and 2017 (0.9% of GDP). At 41% of GDP government debt is low compared to other countries in the region. The improvement in public finances means that the Czech Republic would have no troubles adhering to the adoption criteria of the euro. However, entering the eurozone still remains a controversial issue in Czech politics.

The current account is stable, and expected to reach another surplus of 0.8% of GDP in 2016, followed by a 0.2% of GDP deficit in 2017, as a buoyant domestic market will raise the level of imports.

High export-dependency as a potential risk factor

Despite the generally benign outlook for the Czech economy downside risks remain, especially as the rebound in the Eurozone remains fragile. At more than 75%, the Czech Republic’s export-to-GDP ratio is one of the highest in the EU, making it especially vulnerable to foreign trade losses.

 

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.