Construction Industry Trends Australia - 2023

Trhový prieskum

  • Austrália
  • Stavebníctvo

07 feb 2023

Labour and material shortages remain major issues

 

 

 

 

 

 

Australian Construction Sector - Credit Risk Assessment table

 

In 2023, Australian construction output is expected to slow somewhat, to about 3%. Residential building is impacted by elevated inflation and increasing interest rates, which have led to a deterioration of property prices, while construction costs have surged.

Margins of builders and subcontractors were severely impacted in the Financial Year 2022 (1 July 2021-30 June 2022) due to sharply increased costs for construction materials, coupled with fixed price contracting. Since 2022, most new contracts contain escalation clauses, which enable construction businesses to pass on a large part of increased input prices.

 

Australia Construction Output 2023 graph

 

That said, all construction subsectors still suffer from ongoing labour and material shortages. This is extending build times and costs, threatening the viability of future projects. Supply shortages lead to inefficiencies and problems with scheduling. As a result, construction businesses are facing cash flow issues. Skilled labour shortage in Australian is one of the key challenges for the sector, leading to soaring labour costs, which puts pressure on margins.

Payments in the Australian construction industry take about 60-90 days on average, and the number of payment delays is high. However, the majority of these are of small amount, and are finally settled. 

Construction insolvencies increased sharply in 2022, as builders struggled with high prices for key materials, while many had taken on too many projects that were no longer profitable, causing them to go bust. However, this increase was from a very low level, because during the pandemic several forms of government support led to sharp decreases in 2020 and 2021. We expect further rising construction business failures in 2023 because cash flow issues persist for many construction companies and market conditions remain volatile. Therefore, we still assess the credit risk situation of the industry as “Poor”.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..