Construction Industry Trends United Kingdom - 2023

Trhový prieskum

  • Spojené Kráľovstvo
  • Stavebníctvo

07 feb 2023

Labour shortage and higher wage costs are serious issues

 

UK Construction Sector - Credit Risk Assessment table

 

After growing by more than 5% in 2022, we expect British construction output to level off this year, with a 1.5% contraction in the residential construction subsector. Demand in this segment suffers from falling real disposable incomes, rising interest rates leading to higher mortgage interest rates, and the economic contraction in 2023 (forecast -0.7% year-on-year). We expect house prices to decline by more than 10% in 2023 and 2024. However, there are major infrastructure projects still going ahead (HS2, Hinkley Point and the Thames Tideway project), which support the sector´s performance. Additionally, ongoing Renovation Maintenance Improvement (RMI) work sustains the construction materials industry.

UK Construction Sector - Output table

Construction output UK

All major building segments have been hit by increased energy and construction material costs, which raises the question of how far builders are able to pass on higher input prices to their customers. Since the pandemic, all contracts have been generally  negotiated with price escalation clauses. However, the issue of legacy contracts still exists for many businesses.   

Payments in the construction industry take between 75-90 days on average. The number of overdue payments, payment plans, and insolvencies has increased at double digit-rates in H2 of 2022, although from a very low level. Companies´ liquidity is squeezed by increased input charges, with inflation and particularly wage increases putting pressure on their cashflow.

Another issue is the expiry of pandemic-related government support for businesses (during the lockdowns many companies have preserved cash, supported by several government schemes). Now, this financial support has to be repaid to HM Revenue and Customs.

Due to all these factors putting high pressure on the cash situation of businesses, we expect further rising payment delays this year and business failures to increase by about 10%. Given the deteriorated credit management situation of the construction industry, our sector outlook remains “Poor”. In particular, labour availability and wage costs have become serious problems for construction companies, and both Brexit and the pandemic have aggravated this issue. There is a shortage in all specialised building skills, which leads to higher labour expenses, adding to cost pressure for builders in the short and medium-term.

 

 

 

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..