Country Report Austria 2016

Report krajiny

 • Rakúsko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

28 apr 2016

In 2015, Austrian business insolvencies decreased by 5%. However, in 2016 the pace of corporate insolvency decrease is expected to slow down to just 2%.

The insolvency environment

Pace of corporate insolvencies decrease expected to slow down in 2016

Austrian business insolvencies decreased by 5% in 2015. However, this positive trend is expected to slow down in 2016, with insolvencies forecast to decline just 2%.

Economic situation

Higher growth expected in 2016

The Austrian economy recorded modest growth of 0.7% in 2015, sustained by rising investments and exports. With an increase of only 0.2%, private consumption growth remained subdued hampered by increased unemployment (9.1%) and lower wage growth.

In 2016, GDP growth is expected to accelerate to 1.7%, as domestic consumption is expected to pick up again.

Private consumption is forecast to increase 1.1% due to an income tax reform in place since January 2016 and slightly decreasing unemployment. Investments are also expected to pick up this year.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.