Country report Austria 2017

Report krajiny

  • Rakúsko
  • Poľnohospodárstvo,
  • Automotive / Doprava,

16 máj 2017

Despite higher economic growth rate of about 2% is expected in 2017, business insolvencies are forecast to increase again in 2017, by 3% year-on-year.

Austria key indicators

Austria industries performance forecast

The insolvency environment

The phase of yearly insolvencies decreases has come to an end

After decreasing three years in a row, Austrian business insolvencies increased again in 2016, by 1.5%, and are expected to rise further in 2017 (up 3%).

 

 

 

 

Austrian business insolvencies

 

 

 

 

Economic situation

Higher growth expected in 2017

 

 

 

 

Austria real GDP growth

 

 

 

Austrian GDP grew 1.4% in 2016 and is expected to increase 1.9% in 2017, fuelled by both domestic consumption and exports. Private consumption is forecast to increase 1.9%, helped by decreasing unemployment.

 

Austria real private consumption

 

Exports are expected to benefit from increasing demand in the eurozone and overseas markets. Inflation is forecast to increase more than 2% in 2017 following the 0.9% rise in 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.