Country Report Belgium 2016

Report krajiny

 • Belgicko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

28 apr 2016

In Belgium, business failures are expected to decline by 7% in 2016. The level of corporate insolvencies will still be higher compared to 2008 levels.

The insolvency environment

The level of corporate insolvencies remains high

Belgian corporate insolvencies recorded yearly increases in the years 2007-2013. In 2014 business failures started to decrease again, and these are expected to decline by 7% in 2016. With about 9,000 cases forecast, the number of insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008 (see chart below).

Economic situation

The slow rebound is set to continue in 2016

Belgian economic growth accelerated to 1.3% in 2014 after two years of weak performance, and this improvement continued in 2015, with 1.4% growth. In 2016 the economy is expected to increase 1.7%, with net exports contributing positively to Belgium’s economic performance and industrial production increasing. As Belgium is an export-driven economy, its balance of trade should be structurally positive.

Private consumption growth is expected to remain subdued in 2015. While unemployment is forecast to decrease, household spending is expected to be restrained by the on-going fiscal consolidation and wage restraining measures.

It is anticipated that consumer price inflation will accelerate slightly in 2016, and reach 1.3%.

The yearly fiscal deficit is expected to decrease further in 2016, supported by on-going austerity measures. However, public debt will remain one of the highest in the European Union in terms of government debt-to-GDP ratio.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.