Country report Belgium 2017

Report krajiny

 • Belgicko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

16 máj 2017

In 2017 the number of Belgian business insolvencies will still be much higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008.

The insolvency environment

High level of corporate insolvencies despite decreases in previous years

Belgian corporate insolvencies recorded yearly decreases in the years 2014-2016 after major increases in the wake of the 2008 credit crisis. In 2017 business failures are expected to decline only 2% after a 6% decrease in 2016. Construction and retail insolvencies are bucking the positive trend since H2 of 2016. With about 9,150 cases forecast this year, the number of insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008 (about 7,700 cases in 2007).

Economic situation

Modest growth in 2017, but reforms underway

Belgian economic growth decelerated to 1.3% in 2016, as private consumption was negatively affected by increases in indirect taxes and a temporary suspension of wage indexation imposed by the government in 2015. Economic growth is expected to remain modest in 2017 (up 1.4%), with household spending expected to remain restrained by on-going fiscal consolidation and wage restraining measures. That said, unemployment is expected to decrease further in 2017. Net exports should contribute positively to Belgium’s economic performance. As Belgium is an export-driven economy, its balance of trade should be structurally positive.

The progress in structural labour market and pension reforms is starting to bear fruit, and should help to increase the resilience and international competiveness of the Belgian economy in the mid- and long-term.

A modest decrease in the yearly fiscal deficit is expected in 2017, supported by on-going austerity measures. Pension reform has significantly improved the long-term sustainability of public finances. However, public debt will remain one of the highest in the European Union in terms of the government debt-to-GDP ratio.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.