Country Report Denmark 2016

Report krajiny

  • Dánsko
  • Poľnohospodárstvo,
  • Automotive / Doprava,

28 apr 2016

The Danish economy is expected to grow 1.4% in 2016 spurred by improved investment and growing exports. Danish exporters will benefit from rising demand.

2016_CR_WE_Denmark_key_indicators
2016_CR_WE_Denmark_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease again in 2016

2016_CR_WE_Denmark_business_insolvencies

Danish business insolvencies decreased sharply in 2013 and 2014, but this positive trend has slowed down since 2015. In 2016 a decrease of 4% is expected, bringing insolvency cases to around 3,900.

Economic situation

Exports and investment expected to pick up

2016_CR_WE_Denmark_Real GDP

The Danish economy is expected to grow 1.4% in 2016 spurred by improved investment and growing exports. Externally, the Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. Avoiding a major appreciation of the krone against the euro helps Danish firms remain competitive in their eurozone export destinations.

2016_CR_WE_Denmark_Real_fixed_income

Danish exporters will also benefit from rising demand as a result of a devalued euro. However, private consumption growth will remain subdued in 2016.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.