Country report Denmark 2017

Report krajiny

 • Dánsko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

16 máj 2017

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

Denmark key indicators

Denmark industries performance forecast

The insolvency environment

Sharp, but exceptional insolvency increase in 2016

Danish business insolvencies increased sharply in 2016 due to the introduction of a new form of company in official statistics and the clearing of a backlog of insolvencies. As such, it is difficult to provide an accurate forecast on real businesses and insolvency development in 2017. It is expected that business failures will decline by about 20% this year, an adjustment from exceptionally high levels in 2016.

Danish business insolvencies

Economic situation

Exports to pick up

Denmark real GDP growthThe Danish economy is expected to grow 1.4% in 2017, driven by investment and exports. The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. Avoiding a major appreciation of the krone against the euro helps Danish firms remain competitive in their eurozone export destinations. Danish exporters are also expected to benefit from rising demand as a result of a devalued euro. However, private consumption growth should remain subdued in 2017.

Denmark - exports of goods and non-factor servicesPublic finances are healthy, with government debt below 40% of GDP. This provides room for more fiscal stimulus.

 

 

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.