Country Report France 2016

Report krajiny

  • Francúzsko
  • Poľnohospodárstvo,
  • Automotive / Doprava,

28 apr 2016

French business insolvencies are expected to decrease only about 4% in 2016. The number of insolvencies will still be about 10% higher than in 2008.

2016_CR_WE_France_key_indicators
2016_CR_WE_France_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Only a modest decrease in insolvencies expected in 2016 

2016_CR_WE_France_business_insolvencies

French business insolvencies increased again in 2015. According to the French Central Bank, business failures of very small businesses increased 2.1%, while mid-sized and larger companies registered decreases (5.8% and 16.4% respectively). In light of the modest economic rebound expected in 2016, business failures are expected to decrease 4%. However, with more than 60,000 cases expected, the number of business insolvencies would still be about 10% higher than in 2008.

Economic situation

Growth expected to remain below eurozone average

2016_CR_WE_France_Real_GDP

After several years of feeble GDP increases below 1%, in 2016 the French economy is expected to grow 1.1% as private consumption, manufacturing and exports improve. However, this growth rate remains below the eurozone average of 1.5%.

In 2016 economic growth is expected to increase 1.4%, driven by a rebound in investment and industrial production. However, productivity remains an issue in the French manufacturing sector. Private consumption, traditionally a major contributor to French economic growth is sustained by persistent low energy prices. At the same time, the high unemployment rate of more than 10% still hampers household consumption expansion.

2016_CR_WE_France_fiscal_balance

The 2008 credit crisis, subsequent government stimulus measures, and France’s only modest recovery have led to a sharp increase in public debt in recent years, up to 96% of GDP in 2015 from 66.7% of GDP in 2008. The French government has repeatedly missed meeting the Maastricht deficit threshold of 3% of GDP. Despite some austerity programmes, more measures to curb public spending are required, as public spending in France is the highest in the eurozone.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.