Country Report Ireland 2016

Report krajiny

 • Írsko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

28 apr 2016

The Irish economy registered a strong performance, increasing 5.2% in 2014 and 6.8% in 2015. In 2016, growth is expected to slow down but remain robust.

2016_CR_WE_Ireland_key_indicators2016_CR_WE_Ireland_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Decrease in corporate insolvencies continues

2016_CR_WE_Ireland_business_insolvencies

After six years of increases, Irish business insolvencies finally started to decline in 2013. This trend is expected to continue in 2016 as economic growth is forecast to remain robust.

Economic situation

Growth slows down, but remains robust

2016_CR_WE_Ireland_Real_GDP

The Irish economy grew 5.2% in 2014 and 6.8% in 2015 – a particularly strong performance compared to the rest of the eurozone. The rebound was mainly due to a sharp increase in exports of goods and services, triggered by a reduction in wages, but also because of a drop in domestic demand for imports. Investments also recorded a major surge.

In 2016 the economic rebound is expected to continue, although at a slower pace (up 4.3%).

2016_CR_WE_Ireland_change_exports

Investments and exports continue to rise, while private consumption is expected to grow again above 3%. Unemployment continues to decrease, to an expected rate of 8% in 2016.

International investors seem to appreciate the efforts of the government to reduce the public deficit and have regained new trust in the (long-term) sustainability of public finances.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.