Country Report Spain 2016

Report krajiny

 • Španielsko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

28 apr 2016

In 2016, Spain is expected to see another improvement in business failures (10% decrease), but compared to 2008 levels, insolvencies remain high.

2016_CR_WE_Spain_key_indicators2016_CR_WE_Spain_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Another insolvency improvement expected in 2016, but figures remain high

Corporate defaults have closely reflected economic conditions, with high year-on-year increases seen in 2012 and 2013. This was mainly a consequence of the drop in internal demand and generally high pressure on businesses’ liquidity because of their limited options for external financing.

2016_CR_WE_Spain_business_insolvencies

However, with the economic rebound since 2014 insolvencies started to fall again, and this positive trend is expected to continue, with business failures forecast to decrease 10% in 2016. This would still leave business insolvencies at a high level of about 5,000 cases, not yet fully recovered from the increases since 2008, when about 3,000 cases were recorded.

Economic situation

The economic recovery gains momentum

2016_CR_WE_Spain_Real_GDP

Spain’s economic rebound gained momentum in 2015, with GDP increasing by more than 3%. In 2016 economic growth of 2.7% is expected as household consumption remains robust and unemployment continues to decrease. Both real fixed investment and industrial production are expected to continue to grow and export growth to remain robust in 2016. Spain’s international competitiveness is improving and its export sector is relatively healthy and competitive.

2016_CR_WE_Spain_Consumer_prices

Spanish consumer prices decreased in 2014 and 2015, a worrying trend because, as prices fell, it became harder for Spanish debtors to service their debts fixed in nominal terms. Another issue is that deflation tends to suppress demand, as consumers have an incentive to delay purchases and consumption until prices fall further. However, the European Central Bank has repeatedly taken robust measures to avoid a vicious circle of deflation in the eurozone. Consumer prices are expected to increase again in 2016.

Public debt is expected to peak at 99% of GDP in 2016 while the fiscal deficit is forecast to continue to decrease in the coming years. In 2016 a fiscal deficit of 3.3% is predicted, followed by a reduction to 3.0% of GDP in 2017.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.