Country report Sweden 2017

Report krajiny

  • Švédsko
  • Poľnohospodárstvo,
  • Automotive / Doprava,

16 máj 2017

Sweden´s economic growth is expected to slow down in 2017 to about 2% year-on-year, while business insolvencies are forecast to increase slightly.

Sweden key indicators
Sweden industries performance forecast

The insolvency environment

Insolvencies expected to increase again in 2017

Swedish business insolvencies have decreased since 2014, with a 5% decline recorded in 2016. However, in 2017 a turnaround is expected, with a 3% increase forecast.

Swedish business insolvencies

Economic situation

Growth slows down in 2017, but remains robust

Sweden real GDP growth

The Swedish economy is forecast to grow 2.2% in 2017 after increasing 3.1% in 2016. Supported by negative interest rates, both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in 2016.

In order to combat deflation and to weaken the currency, the Swedish Central Bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014, which has been -0.5% since February 2016. Inflation picked up again in 2016 and is expected to increase 1.8% in 2017. The expansionary monetary policy has driven investments and asset prices.

Sweden - consumer prices

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.