Country Report Switzerland 2016

Report krajiny

 • Švajčiarsko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

28 apr 2016

Swiss business insolvencies increased 7% in 2015 due to a more difficult economic environment. The number of corporate insolvencies remains high in 2016.

2016_CR_WE_Switzerland_key_indicators2016_CR_WE_Switzerland_industries_performance_forecast

The insolvency environment

The number of corporate insolvencies remains high in 2016

Swiss business insolvencies increased 7% in 2015 due to a more difficult economic environment. With 6,275 cases in 2015 the number of business failures was still about 2,000 cases higher than in 2008. In 2016 business failures are expected to level off.

2016_CR_WE_Switzerland_business_insolvencies

Economic situation

Growth expected to remain sluggish in 2016

2016_CR_WE_Switzerland_Real_GDP

As in 2015, Swiss GDP growth is expected to remain subdued (up 1.2% in 2016), as exports continue to be affected by the appreciation of the Swiss franc (especially against the euro) and weaker global demand. For export-oriented businesses production costs have risen relative to their export prices, squeezing profit levels. Switzerland relies heavily on exports, which account for 70% of GDP. However, a rebound of exports is expected in the second half of 2016, with a lower franc exchange rate and increased demand from the eurozone. The Central Bank´s benchmark interest rate remains negative at -0.75%, which has contributed to the weakening of the Swiss franc exchange rate at a certain degree.

2016_CR_WE_Switzerland_industrial_production

Growth of private consumption, investments and industrial production are expected to remain at a low level of around 1% respectively, while consumer prices remain negative.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.