Country Report Switzerland

Report krajiny

 • Švajčiarsko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

01 jún 2015

While exports, industrial production and investments are expected to decrease year-on-year in 2015, private consumption is expected to rise 1.1% in 2015.

 

 

CR_Switzerland_June_2015_overviewCR_Switzerland_industries_performance_forecast

 

 

The insolvency environment

The number of corporate insolvencies remains high in 2015

Swiss business insolvencies decreased 7% in 2014. However, due to the more difficult economic environment it is expected that this improvement will not continue in 2015. With 6,040 cases in 2014 the number of business failures was still about 1,800 cases higher than in 2008.

 

 

CR_Switzerland_business_insolvencies

 

 

Economic situation

 

 

CR_Switzerland_real_GDP_growth

 

Slowdown of growth

Swiss economic growth is expected to stagnate in 2015 mainly due to the decision of the Swiss National Bank to abandon the ceiling of the franc against the euro on January 15, 2015. Since then, export-oriented Swiss businesses have been negatively affected by the sharp appreciation of the franc against the euro, as their domestic production costs have risen relative to their export prices, squeezing profit levels. Switzerland relies heavily on exports, which account for 70% of GDP. Tourism is also negatively affected.

 

 

CR_Switzerland_consumer_prices

 

While exports, industrial production and investments are expected to decrease year-on-year in 2015, private consumption is expected to rise 1.1% in 2015.

Household consumption is helped by decreasing consumer prices and cheaper imports. However, a persistently strong franc raises the chance of prolonged deflation, and consumer prices are expected to decrease in 2015 and 2016. Entrenched deflation poses the risk that households postpone consumption and businesses delay investments, expecting prices to decrease further. This would undermine overall economic growth.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.