Country report Austria 2018

Report krajiny

 • Rakúsko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Automotive / Doprava,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Stavebníctvo,
 • Tovary dlhodobej spotreby,
 • Elektronika / ICT,
 • Finančné služby,
 • Gastro,
 • Stroje / strojárstvo,
 • Hutníctvo,
 • Papier,
 • Služby,
 • Oceliarstvo,
 • Textil

15 máj 2018

In 2018, economic growth is expected to remain above 2%, sustained by domestic and international demand. The momentum is forecast to slow down in 2019.

Trading partners AustriaKey figures AustriaAustria sectors

The insolvency environment

Further insolvency decreases expected in 2018

After decreasing three years in a row, Austrian business insolvencies increased by 1.5% in 2016. In 2017, accelerated economic growth led to a decrease of 3%, and business failures are expected to decline further in 2018.

Austria Insolvencies

Economic situation

Robust growth expected in 2018

Austrian GDP growth accelerated to more than 3% in 2017, mainly fuelled by robust growth in investments and exports.

Private consumption growth is sustained by decreasing unemployment and improved consumer confidence.

In 2018, economic growth is expected to remain above 2%, sustained by domestic and international demand. Growth momentum is forecast to slow down somewhat in 2019.

The indebtedness of the non-financial private sector remains moderate compared to that of other advanced countries. However, the banking sector has a big exposure to countries in Central and Eastern Europe.

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.