Country report Austria 2019

Report krajiny

  • Rakúsko
  • Všeobecný hospodársky

28 máj 2019

In 2019 Austrian economic growth is expected to decelerate after a robust performance in 2018, mainly due to weaker external demand and lower investment.

 

austriaaut figuresAustria

 

 

Modest insolvency increase expected in 2019

Accelerated economic growth led to decrease in insolvencies in 2017 and 2018. However, in line with a more modest GDP expansion in 2019, business failures are expected to increase slightly.

 

austria

 

Lower GDP growth in 2019 as exports lose steam

Austrian GDP growth accelerated to 2.8% in 2018, mainly fuelled by robust growth in investments and exports. At the same time decreasing unemployment and elevated consumer confidence sustained private consumption.

In 2019, the economic expansion is expected to decelerate to around 1.5%, due to weaker exports as well as decreasing investment and lower industrial production growth.

The indebtedness of the non-financial private sector remains moderate compared to that of other advanced countries. However, the banking sector has a big exposure to countries in Central and Eastern Europe.

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.